Løsningsforslag til oppgave 3.5 og 3.6 i arverett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære 1
 • 6
 • 3
 • 804
 • PDF

Løsningsforslag til oppgave 3.5 og 3.6 i arverett

Hvordan man fordeler arv og goder.

Oppgave 3.5
"Her vil vi bruke arveloven av 1972 for å løse de arverettslige problemstillingene denne oppgaven reiser. Vi skal se på hvem som har arverett etter Karen som sitter i uskifte (etter ektemannen Nils) og hvem som er rettmessige arvinger etter disse to..."

Oppgave 3.6
"I denne oppgaven bruker vi lov om arv av 1972 for å løse tvisten. Siden det ikke er opprettet testament og avdøde heller ikke etterlater seg ektefelle, må arven fordeles etter reglene i arveloven (al.) kapittel I – arv på grunnlag av slektskap."

Utdrag

Vi ser først på fordelingen av arven etter Karen.
Karen etterlater seg ikke arvinger i første arvegangsklasse (livsarvinger). Sønnen Bjarte, døde før moren og tar derfor ikke arv etter henne, se al. § 71. Han etterlater seg heller ikke livsarvinger. Enken etter Bjarte, Linda, har ikke arverett etter loven. Siden det ikke er opprettet testament til fordel for henne, arver hun ingenting.
Karen har opprettet testament til fordel for Gerd Blom. Hun har også foretatt en disposisjon til fordel for Karl Kjos.
Vi vil først ta stilling til om disse disposisjonene er gyldige.
Når det gjelder testamentet til fordel for Gerd Blom, er det ikke noe som tyder på at testamentet ikke er gyldig. Så vidt vi kan se oppfyller det alle formkravene i al. §§ 49 og 50. Det er opprettet skriftlig, er underskrevet av testator og to vitner. Det er heller ikke gitt opplysninger om at vitnene ikke var til stede sammen, at de ikke visste at de skrev under på et testament eller at Karen ikke skrev... Kjøp tilgang for å lese mer

Løsningsforslag til oppgave 3.5 og 3.6 i arverett

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 16.09.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra! Veldig utfyllende og informativ tekst, der jeg lærte mye om hvordan oppgaver burde besvares.
 • 16.01.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  BRAAA :) Denne stilen hjalp meg ganske godt, med innleveringen min. tusen takk :D
 • 19.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg1
  Det var akkurat dette jeg trengte, supert!!!
 • 17.04.2015
  god men noe feilaktig i språk