Løsningsforslag på regnskapsoppgave i økonomistyring

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Økonomistyring
 • Godkjent
 • 3
 • 20
 • Excel2003

Løsningsforslag på regnskapsoppgave i økonomistyring

Dette excel-arket inneholder løsningsforslag på en regnskapsoppgave i økonomistyring som omhandler alt fra varesalg, varekjøp, overføring til privatkonto, mva og avslutning av et regnskap. Dette regnskapet er ført på en T-konto, og det beviser reglene for dobbel bokføring. Veldig nyttig til eventuelle prøver eller eksamener.

Oppgaveteksten handler om et firma som du som regnskapsfører skal føre. er må du også inkludere resultat og balanse + en rekke posteringer.

Lærers kommentar

Helt korrekt!

Utdrag

Inngående balanse
01-11 Husleie
02-11 Kjøpt kontorrekv
05-11 Bet forsikring
10-11 Privatuttak
12-11 Regnskapshonorar
15-11 Kontantuttak
16-11 Kjøper laserskriver
20-11 Kjøpt arkivskap
27-11 Regnskapshonorar
28-11 Bankinnskudd
28-11 Betaling avdrag og renter lån
30-11 Regnskapshonorar
30-11 bensinregninger nov.
30-11 Overføring privatkonto

---

Balanse
Biler 160.000 326.900 EK
Inventar 95.000 27.500 Gjeldsbrevslån
Kontanter 31.700
Bankinnskudd 67.700... Kjøp tilgang for å lese mer

Løsningsforslag på regnskapsoppgave i økonomistyring

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 10.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Ser bra ut!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 13.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  det var godt forklart :)
 • 30.08.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp meg veldig mye