Lønn og arbeidsledighet | Sammendrag kap. 12 og 13

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsøkonomi 1
 • Godkjent
 • 5
 • 2140
 • Word2007

Lønn og arbeidsledighet | Sammendrag kap. 12 og 13

Oppgaven inneholder et sammendrag av kapittel 12: "lønn og lønnsforskjeller" og kapittel 13: "Sysselsetting og arbeidsledighet" i læreboken Pareto 1 i faget samfunnsøkonomi.

Sammendraget er skrevet som en sammenhengende tekst og inneholder blant annet informasjon om lønnforhandlinger og streik, lønnforskjeller i Norge og USA, ulike typer arbeidsledighet samt årsakene til disse.

Innhold

Kapittel 12 – Lønn og lønnsforskjeller
Kapittel 13 – Sysselsetting og arbeidsledighet

Utdrag

Hvorfor er lønnsforskjellene så store? Noen typer arbeidskraft er svært viktige for inntjeningen, og derfor vil bedriftene være villige til å betale høy lønn for å få tak i de rette folkene. Eks rettsvesenet trenger gode jurister som gjør jobben sin ordentlig, og staten vil derfor betale godt for å rekruttere dem. Etterspørselen etter denne type arbeidskraft vil derfor være stor selv om lønnen er høy. Derimot ville etterspørselen etter ansatte i småkiosker gått ned dersom lønnen var høy, fordi høy lønn ville ført til at mange kiosker med lav omsetning ble ulønnsomme. Høy lønn gir økt tilbud av arbeidskraft (altså flere vil utdanne seg som jurister), og det vil presse lønnen nedover for denne type arbeidskraft.

Kompenserende forskjeller forklarer ulikheter i lønn som en kompensasjon for andre forskjeller. Et eksempel er at de fleste arbeidstakere vil heller jobbe om dagen enn om natten, og derfor må lønnen være høy nok slik at det er nok arbeidstakere som er villige til å jobbe om natten. Høyere lønn kan også være en kompensasjon for risikoarbeid og dårlige arbeidsforhold, f. eks de som jobber med gruvearbeid. Den høyere lønnen kan sees som kompensasjon også for kostnadene ved utdanning, pga tapt arbeidsfortjeneste under utdanning, men også bøker, utstyr og skolepenger. Det kan også være en kompensasjon for høyere produktivitet... Kjøp tilgang for å lese mer

Lønn og arbeidsledighet | Sammendrag kap. 12 og 13

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 14.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Godt sammendrag med nyttig info til øving av kap 12 og 13