Lønn og lønnsforskjeller Kap. 12 Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Samfunnsøkonomi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1477
 • Word2003

Lønn og lønnsforskjeller Kap. 12 Sammendrag

Sammendrag av kapittel 12 "Lønn og Lønnsforskjeller" i Pareto 1, Samfunnsøkonomi.

Innhold

12 Lønn og Lønnsforskjeller
Lønn
Hvorfor er lønnsforskjellene så store?
Kompenserende lønnsforskjeller
Markedsmakt og lønnsforhandlinger
Effektivitetslønn
Hvordan fastsettes lønningene i Norge?
Er lønnesforskjellene for store? Eller kanskje for små?

Utdrag

12 Lønn og Lønnsforskjeller

Lønn
- Lønn er den betaingen du mottar fra arbeidsgiveren for den jobben du gjør. Lønnen avhenger av en rekke faktorer som alder, utdannelse, arbeidstid og arbeidsoppgaver.
- Hvis det er mange arbeidsgivere som konkurrerer om den samme type arbeidskraft, og mange arbeidstakere som konkurrere om disse jobbenem vil lønnen bli bestem som i et frikonkurransemarked, dvs. ifølge vanlig markedsteori.
- De som ønsker jobber er tilbydere av arbeidskraft. Mens bedriftene eller arbeidsgiverne som ser etter arbeidskraft er etterspørrerne av arbeidskraft.
- Frikonkurranselønnen er den lønnen som gir likevekt mellom tilbudet av arbeidskraft og etterspørselen etter arbeidskraft. Eks. Hvis lønnen ligger over frikonkuranselønnen vil tilbudet av arbeidskraft bli større. Men bedriftene vil ansette færre når lønnen er høy, så etterspørselen bli mindre. Det blir det et overskudd av tilbud av arbeidstakere. Bedriftene vil oppdage at de ikke trenger å betale så høy lønn fordi det er stort tilbud. Da vil lønnen falle ned mot frikonkuranselønnen igjen. Slik at det er likevekt mellom tilbud av og etterspørsel etter... Kjøp tilgang for å lese mer

Lønn og lønnsforskjeller Kap. 12 Sammendrag

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 27.03.2015
  Dette var et sikkelig bra dokument med veldig bra og fornuftig informasjon, veldig inspirerende
 • 14.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  kjempe bra stil, takk for hjelp!