Kvinnes rolle i samfunnet | Særemne

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • 6
 • 37
 • 13789
 • PDF

Særemne / Fordypningsoppgave: Kvinnes rolle i samfunnet | Særemne

Særemne om kvinnes rolle i samfunnet.

Problemstilling
Dette er problemstillingen min:

Hvordan har kvinnens rolle i samfunnet utviklet seg fra 1880-tallet og hvorfor har kvinnen hatt en svakere stilling i samfunnet enn mannen? Kvinnens rolle i mellomrike klassesamfunn (gjerne borgelige) er hovedfokuset i oppgaven. Denne problemstillingen skal jeg finne svar på gjennom litteraturen.

Innhold

Forord
Problemstilling
Kort historisk oversikt over kvinners rolle
Henrik Ibsen
Sammendrag av ”Et dukkehjem”
Anne Karin Elstad
Analyse av ”Senere, Lena”
Sammendrag av ”Sitt eget liv”
Anne Holt
Sammendrag av ”Sannheten bortenfor”
Utviklingen i kvinnens rolle
”Et dukkehjem”
”Senere, Lena” og ”Sitt eget liv”
”Sannheten bortenfor”
Årsaker til kvinnens svake stilling i samfunnet
Etterord
Kilder

Utdrag

Forord
Dette særemnet er studium av kvinnes rolle i samfunnet. Innenfor dette temaet har jeg valgt å lage en problemstilling som jeg skal svare på ved å lese bøker, presentere innholdet i dem og finne svar på problemstillingen til slutt.

Særemnet er delt inn etter forfattere, der jeg til slutt kommer med et svar på problemstillingen min. Hver forfatter blir først presentert med et portrett, som består av biografi, forfatterskapet og bibliografi. Deretter kommer bøkene jeg har lest av denne forfatteren. Jeg har skrevet et sammendrag av eller en analyse av bøkene. Jeg har lest bøker av til sammen tre forfattere. Disse forfatterne er plassert etter tidsrekkefølgen på bøkene jeg har lest av dem. Det vil si at Henrik Ibsen med Et dukkehjem kommer først, deretter Anne Karin Elstad med Senere, Lena og Sitt eget Liv og til slutt Anne Holt med Sannheten bortenfor. Denne delen med informasjon om forfattere og bøkene deres er den teoretiske delen av særemne mit..

Til slutt kommer den drøftende delen av særemnet, der jeg ser sammenhenger og finner svar på problemstillinga mi. Det gjør jeg ved å drøfte innholdet i den teoretiske delen.

---

I denne oppgaven har jeg tenkt å utnytte at litteraturhistoriene og samfunnsutviklingen henger sammen. Litteratur speiler ofte samfunnets situasjon på den tiden verket ble skrevet. Det var på slutten av 1800-tallet at det begynte å skje noen endringer i kvinners stilling. Frem til i dag har situasjonen endret seg radikalt. Jeg vil belyse hvordan dette kommer til uttrykk gjennom skjønnlitteraturen. Ut i fra den skal jeg forklare hvordan utviklingen har gått og hvorfor kvinner har blitt undertrykt.

For å finne svar på denne problemstillingen, skal jeg lese disse bøkene: Et dukkehjem av Henrik Ibsen, Senere, Lena og Sitt eget liv av Anne Karin Elstad og Sannheten bortenfor av Anne Holt. Disse bøkene har et viktig fellestrekk: Hovedpersonen er ei kvinne. I tillegg er alle kvinnene forholdsvis rike og har ingen økonomiske problemer. Det vil si at de passer bra til min problemstilling, som setter hovedfokus på mellomrike klassesamfunn. Årsaken til at jeg velger dette, er at det psykologiske i menneskene kommer bedre frem. Fattige kvinner hadde ofte mange andre problemer å tenke på. Undertrykkelse og urettferdighet i forhold til det andre kjønn var bare en brøkdel av alt de måtte leve med. Samfunnets press og hvor vanskelig det er å frigjøre seg som kvinne kommer derfor lett i bakgrunnen. Det blir ofte fattigdom og problemene med det som kommer tydeligst frem.

---

Analyse av ”Senere, Lena”
Anne Karin Elstad skrev i 1982 romanen ”Senere, Lena”, der likestilling fra 1950-70-årene er temaet. Likestilling ble heftig debattert i denne perioden, fordi kvinner ville bli tatt seriøst i samfunnet. Denne romanen skildrer at i virkelighet kom få kvinner ut i arbeidslivet og at kjønnsrollemønsteret var det samme som tidligere: kvinnen tok seg av hus og barn mens mannen var på arbeid.

Denne romanen følger Lena og Kjells forhold fra de vokser opp på ei lita bygd langs trøndelagskysten, til de blir kjærester på landsgymnaset og til slutt ender i et konfliktfylt ekteskap. Kjell utdanner seg som lege og Lena blir ”folkeadjunkt”. Etter utdannelsen flytter de til forskjellige steder, siden Kjell stadig får seg nye og bedre jobber. Til slutt slår de seg ned på Høgda, et borgelig strøk der alle har veldig god råd. Lena håper at ekteskapet deres skal forbedre seg når de slår seg til ro, men tilstanden blir derimot verre. Ikke bare må hun slite med en hensynsløs ektemann, men også med fordommer og krav fra Høgdas borgelige miljø. Lena og Kjell er uærlige mot hverandre og har aldri en åpen samtale sammen. De mangler også åpenhet i sitt seksuelle samliv. Lena ligger bare der og føler seg utnyttet, fordi det er slik Kjell vil ha det. Deres tre barn, Marit, Geir og Silje, er en stor trøst for Lena i hverdagen. Hun legger mye arbeid i å gjøre hverdagen deres perfekt og blir flinkere i å ignorere dilemmaene med Kjell. Lena blir etter hvert sterkere og våger å stå imot Kjell. Derfor kommer hun seg ut i arbeidslivet som lærer. I frykt for å miste kontrollen over Lena, lurer han på henne et svangerskap. Kjell får da sin kone som hjemmeværende igjen og han får viljen sin denne gangen også. Allerede som nyforelsket par ser vi tendenser til at det er Kjells... Kjøp tilgang for å lese mer

Kvinnes rolle i samfunnet | Særemne

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 16.10.2010
  Veldig utdypende og inneholder mye nyttige refleksjoner og fakta. Denne oppgaven var til stor hjelp.
 • 11.11.2010
  Skrevet av Elev på Vg3
  En veldig god og oversiktelig stil. Kom til stor hjelp!
 • 03.02.2017
  Skrevet av Elev på Vg2
  solid og veldig goooooood, tommelopp tipptopp
 • 20.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Var til stor hjelp for meg!