Kva vil det seie å vere norsk?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Musikk, dans og drama Vg2
  • Norsk
  • 4
  • 4
  • 1136
  • PDF

Essay: Kva vil det seie å vere norsk?

Essay om hva det vil si å være norsk på nynorsk, fikk karakter 4+

Elevens forslag til forbedringer:
Rettskrivning må sjekkes.

"Er nordmenn eit utskjemt folkeslag som ikkje veit kva biologiske definisjonar er, og veit me kva det vil seie å vere norsk? Kan ein vere nordmann sjølv om ein er mørk i huda?
Ola og Kari Nordmann, fiktive personar brukt i media og som standard namn i Noreg for å beskrive den typiske nordmann"

Utdrag

Er nordmenn eit utskjemt folkeslag som ikkje veit kva biologiske definisjonar er, og veit me kva det vil seie å vere norsk? Kan ein vere nordmann sjølv om ein er mørk i huda?
Ola og Kari Nordmann, fiktive personar brukt i media og som standard namn i Noreg for å beskrive den typiske nordmann. Dei er vanlege norske namn, og kan finnas igjen overalt. Dersom du sit deg ned å blar gjennom ei lærebok frå norsk skule så dukkar Ola og Kari ofte opp i dømer, men Fahra og Ahmed er også namn som dukkar stadig oftare opp i dei tjukke bøkene. I diktet Nasjonalitet av Aasmund Olavsson nemnar han at det viktigaste er å vera ein Noregs mann, men inkluderar det Ahmed på lik linje med Ola. Kan Ahmed og Fahra vere Noregs menn, slik som me framstillar Ola og Kari. Er Noreg eit liberalt land, og korleis er det med inkludering og fellesskap. Er det viktig for oss å vise at me er bevisst på at me but i eit land med over 700 000 utlendingar, og at islam snart er ein større religion enn Noreg i dag. Frå me er små ser me ukjende namn med fleire stavingar og doble konsonantar, men kva vil det eigentlig seie å vere norsk? Leiaren i Organisasjonen mot offentleg diskriminering (OMOD) seier det at ”nordmenn er alle som har ei tilknyting til Noreg”, i nynorskordboka er nordmann definert som person frå Noreg. Det står ingenting om korkje hudfarge, religiøs eller kulturell bakgrunn, men om geografisk tilhøyrsle. Nokre meinar at ein ekte nordmann er ein som ikkje flyttar til utlandet, men vi legger ikkje igjen vår arv og våre genar på grensa, så det er ikkje akkurat rett å tenkje på den måten. Ein god nordmann vil ikkje forlata sitt heimland seiar nokon, men då er det definisjonar basert på meiningar... Kjøp tilgang for å lese mer

Kva vil det seie å vere norsk?

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 03.02.2014
    Ikkje braa. sdfsdfsdfsdfsdf