Kulturoppgave om rasisme

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Samfunnsfag
 • 5
 • 11
 • 3197
 • PDF

Kulturoppgave om rasisme

Oppgaven inneholder en besvarelse på en kulturoppgave i Samfunnsfag. Her besvares fire spørsmål som handler om rasisme, rasebegrepet og innvandring.

Innhold

Side 2 – Innledning & begrunnelse av oppgaven
Side 3 – Oppgave 2A: Definisjon av rasisme
Side 4 – Oppgave 2B: Eksempler på rasisme fra historien og vår egen tid
Side 7 – Oppgave 2C: Rasebegrepet – en illusjon?
Side 8 – Oppgave 2D: Innvandring – en alvorlig trussel?
Side 10 – Kildehenvisninger

Utdrag

Innledning & begrunnelse av oppgavevalg
I denne innleveringen har jeg valgt å ta for meg oppgave 2, som går ut på å definere ord som rasisme, rase, samt å bruke tekster og reflektere/kommentere/drøfte innholdet, samt mine meninger over situasjonen i Norge angående rasisme/innvandring. Årsaken til at jeg valgte akkurat denne oppgaven, var ikke tilfeldig, men mange av disse emnene som blir tatt opp, blir brukt i min hverdag; uten at jeg faktisk har tenkt over hvordan dette påvirker de andre i samfunnet.
Disse begrepene og emnene brukes ofte i dagens samfunn, og en feiltakelse kan følge til katastrofale følger, spesielt personlige tanker og oppfatninger hos hver enkelt. Man kan føle seg lite verdsatt eller lite godtatt av samfunnet, fordi at ingen tenker over hvilke virkninger det kan ha. Dette er noe som alle burde ha tenkt over, spesielt i store områder, hvor flerkulturelle samfunn regjerer; alle skal ha lik behandling. Derfor er det viktig å kunne forstå meningen bak ordene.
Fordommer har spilt en stor del i slike hendelser, hvor enkeltindivider føler seg utelatt. Mine meninger står fortsatt fast på at det er enklere å akseptere hverandre, om man blir kjent, og kan sette seg inni hvordan fremmede mennesker lever; hvordan deres syn på livet er. Men likevel handler ikke dette bare om fremmede mennesker, som innvandrere eller asylsøkere, men også forskjellen på menn og kvinner. Noe som jeg har stått fast på i lengre tid, er at alle skal føle seg like mye verdt, og bli verdsatt for den de er, uavhengig av bosted og kjønn, samt alder.
Som tidligere nevnt var valget bak denne oppgaven mer ikke tilfeldig. Jeg har hele tiden vært interessert i emnet rasisme, og følt at jeg var nødt til å kunne mer om dette temaet. Jeg så på dette som en unik mulighet, med gode oppgaver og spørsmål, til å kunne lage et større og bedre perspektiv på rasisme i verden. Jeg så også på det som en mulighet til å kunne oppfatte synet fra de som blir utsatt for rasismen, og merke hvordan de opplever å ikke ha like rettigheter i samfunnet, samt å føle seg mindre verdt. Dette var det som påvirket mitt valg av oppgaven.
Som en klok dame sa; ”Du må bare se med hjertet, så finner du skjønnhet overalt…”
Det er vår utfordring her i livet!

Oppgave 2A
Hva legger du i begrepet rasisme? Hvordan beskriver læreboka rasisme?
Mange her i verden har ulike oppfatninger om hva begrepet rasisme innebærer. I store deler av verden har også rasismen ført til diskriminering av andre mennesker, grunnet rase. Alle mennesker er født like, men noen vil bestandig ha andre egenskaper som gjør dem mer verdifulle enn andre. Å ha et slikt ståsted vil kalles en rasistisk oppfatning av mennesker; forskjellsbehandling
Mine oppfatninger av begrepet rasisme er også forskjellsbehandling. Å kunne bedømme et menneske på grunn av, f.eks. hudfarge, er noe som virker veldig krenkende og diskriminerende. ”Å gre alle under samme kam”, ble en gang fortalt, noe som forklarer at vi alle sammen er like verdt, og ikke skal bedømmes av våre egne egenskaper.
Alle mennesker her i verden er født frie, med mange ulike formål. Men noe vi alle er sammen om, er samarbeidet. Vi skal tross alt leve på den samme jordkloden, og leve like mye av hverandre, som med hverandre. En rasistisk oppfatning, basert på fordommer og nysgjerrighet, ødelegger denne verden.
”Rasisme er en betegnelse vi bruker når menneskenes oppførsel, handlinger og intelligens blir forklart ut fra deres etniske bakgrunn”... Kjøp tilgang for å lese mer

Kulturoppgave om rasisme

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 14.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Gode poeng med tanke på hvorfor folk er rasistiske