Kulturoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Kulturoppgave

Oppgaven inneholder en besvarelse på fire oppgaver i faget sosiologi og sosialantropologi. Her drøftes ulike betydninger av begrepet kultur og hva som kjennetegner norsk kultur. Deretter sammenlignes tre kulturer: norsk, aboriginsk og tamilsk kultur.

Innhold

Oppgave 1: Gjør rede for ulike betydninger av begrepet kultur.
Oppgave 2: Hva ligger i/særpreger begrepet ''norsk kultur''. Kan vi snakke om en ''norsk kultur'' i dag?
Oppgave 3: Du skal ta for deg tre kulturer, hvor den ene skal være ”norsk kultur”. De to andre står du fritt til å velge, men de bør være vesentlig forskjellige fra den norske kulturen, og fra hverandre.
Oppgave 4: Drøft og sammenlign ekteskapets funksjoner i de tre kulturene.
Kilder

Utdrag

Begrepet kultur har mange måter å bli definert på, men det brukes spesielt for å betegne menneskelig aktivitet i samfunnet. Før i tiden ble kultur brukt om å dyrke jord, vin e.l. derfra stammer dagens uttrykk som jordkultur og kulturplanter. Vi har også noe som heter sektororientert kultur, det betyr at den sektor av samfunnslivet hvor visse uttrykksformer gis en grad av artistisk bearbeidelse. Dvs kulturlivet, kunst og kultur etc. Vurderinger av slik kultur lages det et skille som har finkultur på den ene siden, og folkelig kultur på den andre.

I tillegg til de som blir nevnt over kan kultur være å ha dannelse, fine manerer, kunst, musikk, film, noe en gruppe mennesker har felles til forskjellig fra andre grupper. Men kanskje viktigst av alt brukes kultur som en samlebetegnelse for enkeltmenneskes eller samfunns åndelige og materielle utvikling.

I 1871 kom Edward Burnett Tylor med en definisjon av kulturbegrepet som brukes i dag: << Kultur er den komplekse helhet som består av kunnskaper, trosformer, kunst, moral, jus og skikker, foruten alle de øvrige ferdigheter og vaner et menneske har tilegnet seg som medlem av et samfunn.>> Edward B. Tylor var en antropolog fra England som jobbet med kulturrevolusjonismen, så han viste hva han pratet om... Kjøp tilgang for å lese mer

Kulturoppgave

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 19.10.2011
  Synes stilen var veldig bra, og fikk stor nytte av den når jeg skrev en oppgave i Sosiologi og Sosialantropologi som handlet om det samme temaet.
 • 28.04.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Denne stilen var helt gjennomsnittlig bra. Jeg ble litt skuffet over språkbruket, men ellers en fin over oversiktlig tekst.
 • 12.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  syns ikke dette var så bra, kunne ha gjort det bedre!
 • 24.11.2011
  den var veldig bra skrevet, hjalp meg veldig