Kulturforskjeller i filmen "The New World"

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg1
  • Samfunnsfag
  • Godkjent
  • 5
  • 1934
  • PDF

Kulturforskjeller i filmen "The New World"

Stil som svarer på oppgaven: Drøfte og analysere hva som skaper kulturforskjeller ved hjelp av filmen The New World.

Utdrag

Kultur er alle de verdiene, ferdighetene og kunnskapene som overføres fra en generasjon til den neste, ofte litt forandret. Det omfatter blant annet språk, mat, religion, klær, musikk, verdier, normer og mye annet. Rundt om i verden finnes det store variasjoner i kultur, bare tenk på eskimoer i Alaska, magedansere i India og indianere i regnskogen! Men hva er det som skaper alle disse kulturforskjellene? Og hvilke oppgaver bør samfunnet påta seg når det gjelder slike forskjeller?

I filmen The New World vises det hva som kan skje når to helt forskjellige kulturer møtes, nemlig engelskmenn som kommer for å kolonisere Amerika, og urfolket som lever der fra før. Det er mange årsaker til at de to kulturene har blitt så forskjellige, og en av dem er språket. Dette er en av de mest tydelige grunnene til at verdens kulturer er forskjellige, og skaper klare skiller mellom kulturer og begrenser kontakten mellom dem. I dette tilfellet dreier det seg om to helt ulike språk som har utviklet seg på steder langt fra hverandre. Når indianerne og engelskmennene møtes, får de derfor problemer med å kommunisere og må bruke kroppsspråket. Slike problemer oppstår også lett i virkeligheten når mennesker flytter over landegrenser, og derfor er det viktig at samfunnet integrerer innvandrere ved at de får lære språket godt, slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med andre innbyggere.

I filmen så vi tydelig hvordan språkforskjellene gjorde det vanskelig å kommunisere med hverandre. Imidlertid er ikke det de eneste ulempene språkforskjeller gir, siden vi også så at mange av engelskmennene var veldig nedlatende overfor indianerne og syntes deres kultur var mye bedre. Noe av grunnen til det kan ha vært språket til indianerne og måten de snakket på. Indianerne levde ute i... Kjøp tilgang for å lese mer

Kulturforskjeller i filmen "The New World"

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.