Kultur | Menneske og samfunn | Notater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 10
 • 2384
 • PDF

Sammendrag: Kultur | Menneske og samfunn | Notater

Notater fra kapittel 6 i boka "FOKUS menneske og samfunn".

Kultur:
Typisk norsk:
Norsk igår, idag, imorgen
Sammenligne kulturer
Kultur og rase
Rasisme:
Familie og slekskap:
Kultur og religion
Negativt med religion:
Positivt:
Etnosentrisme og kulturrelativisme
Egosentrisme og sosiosentrisme
Kulturkonflikter
Forstå fremmede kulturer
Stigen, mosaikken og systemet
Verden blir moderne:

Utdrag

Kultur:
– Forskjeller på hva mennesker lærer:
– 8000 forskjellige språk
– Mange tusen små og store religioner
– Forskjell mellom normer, avstraffningsmetorer, rollefordeling og arbeidsfordeling i ulike samfunn
– forskjellig væremåte
Definisjon: Kultur er de tanker, kunnskaper, trosformer og ferdigheter mennesker har tilegnet seg som medlemmer av et samfunn, og som overføres, ofte i noe forandret form, fra generasjon til generasjon.

Inuittene – 25 ord for snø
De i tropene – 2 ord
Yanomamöindianerne(amazonas) – analfabet, god med blåserør og pil og bue
Japanske barn – lærer 3-5 alfabet

Forskjellene mellom dem er samfunnsmessig lært.
Det som er lært er kulturelt, mens alt som er medfødt er naturlig.

Likt:
– Avhengig av kunnskaper og ferdigheter de har lært som medlemmer av samfunn
Ulikt:
– Forskjellig fordi de har tilegnet seg ulike kunnskaper og ferdigheter

Vi formes av ulike samfunnsmessige forhold – tilpassningsdyktig.
– Overlever under alle himmelstrøk, i alle slags klimatyper, og at den menneskelige væremåten endrer seg fra sted til sted.

Mennesker som ikke blir sosialisert i et sosialt felleskap:
– Kaspet Hauser
– Sperret til han var 16 år
– Kunne nesten ikke snakke eller gå og viste ikke bordmanøvrene.
– Vanskelig å lære han noe... Kjøp tilgang for å lese mer

Kultur | Menneske og samfunn | Notater

[19]
Brukernes anmeldelser
 • 15.02.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette er en oppgave som etter min mening absolutt ikke er god nok for studienett! Besvarelsen har dårlig komposisjon og språk. Oppsettet er rotete og uoversiktlig, og innholdet er særdeles mangelfullt
 • 17.09.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ganske grei stil med mange faktakunnskap. Godt å lese på før en prøve for å få med seg det viktigste!
 • 29.03.2017
  Skrevet av Elev på Vg2
  Rotete men detaljert.
 • 26.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  spennende, hjalp meg til prøven