Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg2

Fag

Sosiologi og sosialantropologi

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

10

Antall ord

2384

Filformat

PDF

Sammendrag: Kultur

Notater fra kapittel 7 i boka "FOKUS menneske og samfunn".

Kultur:
Typisk norsk:
Norsk igår, idag, imorgen
Sammenligne kulturer
Kultur og rase
Rasisme:
Familie og slekskap:
Kultur og religion
Negativt med religion:
Positivt:
Etnosentrisme og kulturrelativisme
Egosentrisme og sosiosentrisme
Kulturkonflikter
Forstå fremmede kulturer
Stigen, mosaikken og systemet
Verden blir moderne:

Utdrag
Kultur:
– Forskjeller på hva mennesker lærer:
– 8000 forskjellige språk
– Mange tusen små og store religioner
– Forskjell mellom normer, avstraffningsmetorer, rollefordeling og arbeidsfordeling i ulike samfunn
– forskjellig væremåte
Definisjon: Kultur er de tanker, kunnskaper, trosformer og ferdigheter mennesker har tilegnet seg som medlemmer av et samfunn, og som overføres, ofte i noe forandret form, fra generasjon til generasjon.

Inuittene – 25 ord for snø
De i tropene – 2 ord
Yanomamöindianerne(amazonas) – analfabet, god med blåserør og pil og bue
Japanske barn – lærer 3-5 alfabet

Forskjellene mellom dem er samfunnsmessig lært.
Det som er lært er kulturelt, mens alt som er medfødt er naturlig.

Likt:
– Avhengig av kunnskaper og ferdigheter de har lært som medlemmer av samfunn
Ulikt:
– Forskjellig fordi de har tilegnet seg ulike kunnskaper og ferdigheter

Vi formes av ulike samfunnsmessige forhold – tilpassningsdyktig.
– Overlever under alle himmelstrøk, i alle slags klimatyper, og at den menneskelige væremåten endrer seg fra sted til sted.

Mennesker som ikke blir sosialisert i et sosialt felleskap:
– Kaspet Hauser
– Sperret til han var 16 år
– Kunne nesten ikke snakke eller gå og viste ikke bordmanøvrene.
– Vanskelig å lære han noe... [Les mer nå]