Spensttrening | Egentreningsrapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kroppsøving
  • 6
  • 15
  • 4143
  • PDF

Spensttrening | Egentreningsrapport

Egentreningsrapport for spenst. Egentreningsrapporten er en avsluttende rapport med treningsøkter og tester.

Innhold

Evaluering/ avsluttende rapport
- Drøft hvordan fysisk aktivitet påvirker din helse og helse generelt.
Treningsprinsipper
belastning/tilpasning, variasjon, progresjon og spesifisitet
Spensttrening
- Begrunn treningsformen du har valgt
Refleksjon knyttet til treningsperioden
Hva er du fornøyd med eller mindre fornøyd med i denne treningsperioden?
Endret du underveis på målsetningen, i så fall hvorfor?
Er det treningsinnhold eller treningsmetoder i treningen din som du ser du ville endret på nå i ettertid?
måloppnåelse, vurdering av eventuell fremgang
Årsak til fremgang/stagnasjon?
Feilkilder ved måling?
Hvor mange økter/timer har du trent for å nå målet ditt?
Har du hatt sykdom/fravær i perioden?
Tanker om neste treningsperiode
Logger
Vedlegg
Logg: utfyllende logg etter hver treningsøkt

Utdrag

Trening og Helse
- Drøft hvordan fysisk aktivitet påvirker din helse og helse generelt.
Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og er en kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser (St.meld.nr. 16,2002-2003).

Forskere og undersøkelse viser at fysisk aktivitet er en kilde til god trivsel og god helse. For barn er fysisk aktivitet viktig for barns vekst og utvikling. For voksne og eldre kan fysisk aktivitet være en kilde til avkopling, følelse av mestring, sosialt samvære og glede av å være i god fysisk form. Fysisk form er også bra for helsa på andre måter. Det kan forebygge mot en rekke forskjellige sykdommer og lidelser. Alt dette er skrevet i handlingsplanen for fysisk aktivitet for 2005 – 2009, ”Sammen for fysisk aktivitet” utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er godt dokumentert, se figurer. I forhold til hjerte- og karsykdommer kan fysisk inaktivitet isoleres som en selvstendig risikofaktor som i styrke kan sammenlignes med overvekt, høyt blodtrykk, ugunstig blodfettprofil og røyking. (”Sammen for fysisk aktivitet”, Helse- og omsorgsdepartementet.)... Kjøp tilgang for å lese mer

Spensttrening | Egentreningsrapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.