Kroppen & kosthold

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 2065
 • PDF

Kroppen & kosthold

spørsmål / svar om kosthold og kroppen!


4A:
1) Et vanlig sunt kosthold må inneholder bl.a. nok karbohydrater, protein og feitt. Hva er ca
prosentvis fordeling av disse næringsstoffa(ut frå energien) som vert anbefalt i Norge?
2) Metta feitt og sukker er litt ”fystoff”, men kor stor prosent vert det anbefalt for kvar av
disse?
3) a) Hva er kostsirkelen(treng ikke skriva opp hva den inneheld), og hva inneheld den største
Sektoren i kostsirkelen?
4B:
4) Næringsstoffa som vi får inn i kroppen gjennom maten skal til slutt ut i cellene. På denne
vegen spiller fordøyelsen ei viktig rolle. Hva er fordøyelse?
blodet.
5) Når du ser en figur over fordøyelsessystemet bør du kunna setta navn på de viktigste
delene. Skriv navn på di ulike delene.
6) Fordøyelsen starter i munnen. Når vi tygger lenge på en bit knekkbrød eller en brødbit, vil
Det til slutt smaka litt søtt. Hva har skjedd? Forklar.
7) I magesekken har vi enzymet pepsin og dessuten magesaft med saltsyre. Forklar hva som
skjer i magesekken.
8) I magesekken var mageinnholdet surt pga saltsyra. For å koma videre over i tolvfinger-
tarmen må mageinnholdet blir mindre surt. Korleis skjer det?
9) Bukspyttet som kjem inn i frå bukspyttkjertelen og spalter videre protein, feitt og
karbohydrater Galle kjem også inn her. Hva oppgave har galle?
10) I tynntarmen held nedbrytinga fram, og det meste av næringsstoffa som vart tatt inn, vil
på vegen gjennom tynntarmen være spalta opp i mindre deler slik at næringsstoffa kan
bli tatt opp i blodet.
a) Næringsopptaket i tynntarmen er effektivt fordi vi har ei veldig stor overflata. Forklar.
b) Hva rolle spiller lymfeåresystemet?
11) Hva skjer i tjukktarmen?
12) Insulin er et viktig hormon. Kor blir det produsert, og hva oppgave har insulin?
13) Leveren har flere viktige oppgaver. Den kan faktisk omdanna ett næringsstoff til et anna.
Til dømes kan leveren omdanna karbohydrater og protein til feitt, aminosyrer til glukose.
Forklar ei anna viktig oppgave til leveren.
14) Ved forbrenning eller celleånding får vi ut energi som er lagra i næringsstoffa.
a) Vi har to typer celleånding. Hva kaller vi de, og hva er viktigste ulikskap mellom de?
b) Ved celleånding med oksygen(aerob ånding) skjer noe av det samme som ved
brenning av ved i ovnen. Men det er også veldig ulikt. Forklar.
15. Totalreaksjonen for aerob ånding er: Glukose + oksygen  karbondioksid + vatn +energi
Dette skjer i alle levende celler og i mitokondriene. Skriv reaksjon med kjemiske symbol.
17. Hva er anaerob ånding. Forklar.
18. Hvorfor blir det av og til danna melkesyre i muskelceller?
19. Når kroppen treng energi til ulike arbeidsoppgaver( muskelarbeid osb.) må energien bli
tilført i mindre porsjoner eller energipakker. Hva kaller vi disse energipakkane, og hva
består pakkane av?
20. Kroppen ”lader opp” ADP til ATP ved energien frå celleåndinga. Forklar litt om hvordan
dette skjer, og deretter det som skjer når vi får ut energi frå ATP.
21) Korleis blir glukosemengden i blodet regulert, og hvordan kan glukose bli lagra i kroppen?
22) Hva skjer med overskudd av glukose(sukker) og protein som ikke kroppen treng?
23) Hva er energimengde som karbohydrater, protein og feitt avgir pr. gram ved forbrenning?
et regnestykke som syner hvordan du kan regne ut energimengden frokosten består av.
24) Et måltid med brød og melk inneheld 50g karbohydrat, 10g protein og 5g feitt. Skriv opp
25) Ved løping forbrenner Knut 50kJ/min. Kor lenge må han jogga for å forbrenne 6000kJ?
26) Hvorfor er det viktig at vi har fylt opp karbohydrat-lagrene før en hard fysisk aktivitet?
27) Hvorfor kan det være gunstig med utholdenhetstrening i forhold til fettforbrenning?
28) Hva står BMI for? Skriv opp Hvordan BMI vert regna ut.
29) Gi døme på hvorfor BMI ikke alltid kan tolkes heilt bokstavelig.
30) Skriv opp tre ulike helseproblemer som overvekt kan føre til.
31) Ved slanking bør en ikke redusere matinntaket for raskt, fysisk er aktivitet viktigere.
Forklar litt.
32) Forklar litt hva anoreksi, bulimi og tvangsspising er.
33) Skriv opp noen årsaker til spiseforstyrrelser, og hvorfor de fleste er kvinner.
34) Ved fysisk trening er det viktig å få nok tilskudd av næringsstoffer. Hva er kosttilskudd?
35) Forklar hvorfor vi vanligvis ikke treng kosttilskudd selv om vi trener.
36) Dersom vi skal ta litt ”kosttilskudd”, hva for tilskudd anbefaler Statens råd for ernæring?
37) Det blir sagt at ”Norge har verdens dyreste urin”. Hva ligg i det?
38) Sukker(raske karbohydrater) blir tatt rask opp i blodet. Hva er langsomme karbohydrater?
39) Hvorfor er det ikke så lurt å innta mye søtsaker rett før trening/konkurranse?
40) Skriv opp fire kostholdsråd for en som driv med relativt mye fysisk trening.
41) Vi tar litt matolje i et reagensglas med vatn og rister det. Det blander seg ikke, forklar.
Drypper vi litt Zalo (såpe) i blandingen blander det seg bedre. Forklar.
blander seg med vatn må vi tilsette en såkalt emulgator slik at vi får blanda stoffa. Prøv
42) Kremer blir ofte laga ved at vi blander hydrokarboner og feitt (stoff som ikke blander seg
vatn) med vatn. Siden fett og hydrokarboner(ofte stoff med lange karbonkjeder) ikke
deg med en forklaring på hvordan fett eller et hydrokarbon kan blanda seg med vatn når
du har tilsett emulgator i tillegg.

blandingene

Kroppen & kosthold

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 11.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg1
  Forventa noe mere utfyllende svar, kan ikke si den var til så enormt stor hjelp..