Kristendommens kjønnssyn og kjønnsroller

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 3
 • 1152
 • PDF

Artikkel: Kristendommens kjønnssyn og kjønnsroller

Artikkel som drøfter synet på kjønn og kjønnsroller i kristendommen.

Svarer på problemstillingen:

Hvordan er synet på kvinner og kvinnerollen i kristendommen i dag, og hva sier bibelen om kvinnens rolle?

Lærers kommentar

God oppgave! Svarer fint på problemstillingen

Utdrag

Kjønnsdiskriminering er et omtalt tema i Norge, ofte i tilknytting til religion. Særlig er det muslimenes kjønnsdiskriminering som blir diskutert. Men hva med vår egen statsreligion, har ikke vi diskriminering? I denne artikkelen skal jeg undersøke om kristendommen har så lite diskriminering som vi har inntrykk av. Jeg skal svare på problemstillingen: Hvordan er synet på kvinner og kvinnerollen i kristendommen i dag, og hva sier bibelen om kvinnens rolle?

Jeg vil ikke kalle meg en troende kristen, men jeg er medlem av statskirken og går i kirka hver julaften. Mitt inntrykk av kristendommen er at det er en religion som ser alle og har plass til alle, uansett kjønn, alder, yrke og rulleblad. Alle blir sett med samme øyne og alle står likt ovenfor Gud. Ingen diskriminering.

Feminister trekker ofte fram at den hellige treenighet som står svært sentralt i kristendommen er mannsdominert. Den består av Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, der to av tre omtales som menn. Ingen kvinner. Dette er et av hovedargumentene til feministene. I tillegg trekker de også fram at Jesus, vår frelser, var en mann. Om vi teller antallet kvinner som har hatt mye å si for kristendommens historie er listen over omtrent før den starter. På mannssiden derimot er listen lang. Vi kan begynne med Adam, det første mennesket Gud skapte, en mann. Moses,... Kjøp tilgang for å lese mer

Kristendommens kjønnssyn og kjønnsroller

[13]
Brukernes anmeldelser
 • 28.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ga meg god inspirasjon til å starte med min drøftingsoppgave om kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller. Noe uryddig disposisjon, men godt faktastoff. Kunne skrevet mer om kjønnsrollene i dagens samfunn, men ellers bra.
 • 02.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Meget bra formulert og velskreven stil. Dette var til stor hjelp da jeg fikk i oppgave å drøfte kjønnsroller i kristendommen. Takk skal du ha!
 • 28.05.2016
  Utrolig bra skrevet og god drøfting!
 • 15.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra tekst om kristendommen