Kriminalitet i Norge og straffemetoder

Se flere anmeldelser 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 (7 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg2

Fag

Sosiologi og sosialantropologi

Karakter

5

Antall sider

3

Antall ord

2121

Filformat

PDF

Kriminalitet i Norge og straffemetoder

Oppgaven tar for seg kriminalitet, i hovedsak kriminalitet i Norge.

Innhold
Hva er kriminalitet?
Gi eksempler på ulike former for kriminalitet
Gi en beskrivelse av et fengsel som et sosialt system. Bruk begreper som rolle, norm, konflikt, avvik, kontroll, sanksjon osv.
Diskuter virkningen av ulike straffemetoder

Utdrag
Diskuter virkningen av ulike straffemetoder

Det er ingen tvil om at vi har et veldig godt og sikkert rettssystem i Norge i dag. Jeg føler rettsikkerheten er i toppklasse i verden, og jeg liker prinsippet om at man er uskyldig til det motsatte er bevist. I Afrikanske land har man flere eksempler på korrupsjon etc som beviser at det ikke er noen selvfølge å ha et slik rettsvesen som vi har. Vi har ulike typer straffereaksjoner:
Påtaleunnlatelse er den mildeste formen for formell straffereaksjon. Den anklagede blir kjent skyldig, registrert, men det blir ikke reist påtale. Han slipper straff. Ofte bruker man denne sanksjonen på unge førstegangsforbrytere. Den mest brukte formelle straffereaksjonen er helt klart pengestraff er form av bøter. Man har også fengselsstraff, som kan være enten betinget eller ubetinget... [Les mer nå]