Kriminalitet i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg1
 • Samfunnsfag
 • 6
 • 4
 • 1196
 • PDF

Kriminalitet i Norge

- Hva er kriminalitet?
- Hvor stort er omfanget av kriminalitet i Norge?
– Vis til statistikk og forklar formene for kriminalitet.
- Hva er årsakene til kriminalitet?
- Hvorfor straffer samfunnet?
- Hva er hensiktsmessige tiltak for å redusere kriminalitet?
– Vurder hva som fungerer best for å få ned omfanget av kriminalitet.

Lærers kommentar

Besvarelsen har en god overordnet struktur – med inndeling i innledning, hoveddel og oppsummerende avslutning. I innledningen gir du en plan for hvordan du skal gå frem, og denne følger du opp i hoveddelen. Innholdet i artikkelen din er svært godt. Du behandler alle spørsmålene du angir innledningsvis. Du viser at du mestrer å gjøre rede for fagstoff, og hente inn materiale fra andre kilder enn læreboka. Du viser også evne til selvstendig refleksjon. Du har et godt utvalg kilder.

Elevens kommentar

Bedre kildehenvisning

Kriminalitet i Norge

[24]
Brukernes anmeldelser
 • 10.11.2011
  Skrevet av Student på 5. år
  Knallbra artikkel. Veldig bra dokumentasjon.
 • 14.12.2011
  Denne hjalp SÅ mye til min fordypningsoppgave!
 • 14.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  For meg som vg3 elev, blir dette for tynt. Men god hjelp til mer grunnleggende stoff uten drøfting.
 • 02.06.2014
  God oppgave i forbindelse med eksamen!