Kostnad og inntekt - teori

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Økonomi og ledelse
 • Ingen karakter gitt
 • 6
 • 364
 • Word2007

Sammendrag: Kostnad og inntekt - teori

Notater om kostnader og inntekter i faget Økonomi og Ledelse på vg3. Inneholder også besvarelse av oppgave (4.6) som eksempel på teorien.

Notatene handler blant annet om kostnadsteori og inntekter.

Innhold

Kostnader
Kostnadsteori
Inntekter
Oppgave 4.6

Utdrag

Inntekt – kostnad = resultat
Kostnad: ulike måter å dele inn kostnadene på (faste/variable)
Faste kostnader + variable kostnader = sum kostnader
Totale kostnader ved en bestemt produksjonsmengde
Kostnader pr. stk (enhetskostnader)
Ved mengde=0 har vi KUN faste kostnader (variable=0)
Kostnadsoptimum: (SEK/DEK)
I kostnadsoptimal mengde har vi lavest produksjonskostnad pr. stk.

---

Oppgave 4.6

VINNINGSOPTIMUM:
Er der hvor DEK/DEI. I dette punktet har bedriften størst overskudd totalt. Vinningsoptimal mengde er ved 390 stk.
(DEK: hvor mye øker kostnaden når mengden øker med 1
DEI: Hvor mye øker inntekten når mengden øker med 1)
Inntekten i mengde 390? (pris * mengde) pris=92 inntekten 92*390=35 880
Kostnadene i mengde 390 kostnaden 72*390=28 080... Kjøp tilgang for å lese mer

Kostnad og inntekt - teori

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 07.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Var god besrkivelse av de enkelt grafer og diagramer og litt formler så var bra det! Men synes kanskje det var litt lite fra 2 kapittler, men ellers veldig grundig og bra forklart :-)
 • 11.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Akkurat det jeg tente til økonomi og ledelsen prøven. Var til stor hjelp
 • 20.04.2015
  ganske mangelfull oppsumering
 • 28.01.2014
  Litt for lite innhold