Kostnad eller utbetaling | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Økonomistyring
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 994
 • Word2003

Kostnad eller utbetaling | Sammendrag

Dette er en oversikt over forskjellene på resultatbudjsett og likviditetsbudsjett. Her står alt du trenger å vite om hvilke kostnader og utbetalinger som skal hvor, og hvorfor(gode begrunnelser).

Elevens kommentar

Dette er gull å ha på en heldagsprøve, evt en prøve i hvilket som helst økonomifag!! Jeg tjente en fjerdedel av den totale poengsummen på en 4 timers prøve i økonomistyring kun ved å lime inn det jeg hadde i dette dokumentet. Håper den hjelper dere like mye som den har hjulpet meg.

Utdrag

Resultatbudsjett Hvorfor
Avskrivninger

Likviditetsbudsjett
Kjøp av nytt utstyr, her vil hele prisen komme i likviditetsbudsjettet, men i resultat, blir det fordelt som avskrivninger, dersom varen vil ha verdi over lengre tid.

Hvorfor
Fordi det er et fast verditap per måned, fordi det er penger som en ikke skal betale til en bestemt person, men det er et tap. Dette er bare en utbetaling, men i resultatbudsjettet vil det vises som verditap.

---

Renter og avdrag er i likviditetsbudsjettet og viser når nedbetalingen på lånet skjer, og når man betaler renter (pris på å ha pengene i banken).
Rentekostnader er i resultatbudsjettet, og viser rentekostnaden per måned. Avdrag er ikke med her, ettersom dette er nedbetaling på lånet, lånet er heller ikke med i resultatbudsjett og dermed trenger ikke avdrag å være med heller.

Likviditetsbudsjett:
Likviditetsbudsjettet skal vise endringene i driftskapitalbehovet fra måned til måned. Med dette blir det lettere for bedriften å vite hvor mye kapital den trenger å låne til sin virksomhet. Budsjettet skal vise variasjonene i driftskapitalbehovet fra måned til måned. Dermed vet du... Kjøp tilgang for å lese mer

Kostnad eller utbetaling | Sammendrag

[16]
Brukernes anmeldelser
 • 02.10.2012
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  God hjelp. 4 sider med viktig info. Tar opp forskjellen mellom likviditets- og resultatbudsjett og drifts- og likviditesbudsjett.
 • 11.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Helt ok. Der står forklart hva enklte begrep som rente, mva osv. betyr. Ikke hvordan man fører ulike kontoer.
 • 04.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  viktig å kunne, hjalp meg
 • 19.05.2014
  Bra og oversiktlig. Gir en god oppsummering på kort tid!