Sammendrag om koordinasjon

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Treningslære 1-2
 • Godkjent
 • 4
 • 1016
 • PDF

Sammendrag om koordinasjon

Sammendrag som besvarer spørsmål om koordinasjonstrening. Sammendraget kommer inn på hva koordinasjon er, hvilke koordinative egenskaper vi har, hvorfor det er viktig å trene koordinasjon, hvilke retningslinjer som gjelder for koordinasjonstrening, hvordan man trener koordinasjon, hvilke faktorer som betyr noe for koordinasjon og hvilken rolle sanseapparatet spiller for koordinasjonstrening.

Innhold

Forklar hva som menes med koordinasjon?
Gjør rede for de ulike koordinative egenskapene?
Gjør rede for hvorfor det er viktig å trene koordinasjon?
Hvilke retningslinjer gjelder for koordinasjonstrening?
Gjør rede for hvordan du kan trene koordinasjon?
Gjør rede for faktorer som har betydning for koordinasjon?
Forklar hvordan sanseapparatet spiller en sentral rolle i trening av koordinasjon?

Utdrag

1. Forklar hva som menes med koordinasjon?
Koordinasjon er evnen til å samordne bevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene. Det er samspillet mellom sanser, nerver og muskler i en bevegelse. Det finnes 6 koordinative egenskaper:
- Balanse
- Rytme
- Reaksjonsevne
- Rom-orientering
- Koordinering mellom øye-hånd eller øye-fot
- Tilpasset kraftinnsats og spenningsnivå
Har du en god balanse mellom disse egenskapene vil det si at du har god koordinasjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag om koordinasjon

[4]
Brukernes anmeldelser
 • 02.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  denne var veldig bra, utfyllende og grundig! lett å finne frem på, og veldig lærerikt. kjekt å ha og lese på før en prøve! bra skrevet!
 • 22.01.2014
  Denne var til god hjelp når jeg skulle ha prøve! veldig god hjelp
 • 06.05.2014
  Herlig jobb! super hjelp
 • 19.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Godt arbeid, hjalp for en som henger etter