Kontinuitet og forandring i kristendommens historie

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1067
 • PDF

Sammendrag: Kontinuitet og forandring i kristendommens historie

Notater/ svar på relevante spørsmål til emnene; kontinuitet og forandring i kristendommens historie og konfesjonskunnskap.


”KONTINUITET OG FORANDRING I KRISTENDOMMENS HISTORIE”:
1. Når og hvordan ble kristendommen den dominerende religionen i Romerriket?
2. Når nådde kristendommen Norden og Russland?
3. Når skjedde det største store bruddet i den kristne kirken, og hva gikk bruddet ut på?
4. Hvordan var den historiske utviklingen frem mot reformasjonen?
5. Hva gikk reformasjonen ut på?


KONFESJONSKUNNSKAP
1 Hva er de viktigste punktene i læren?
1 Hvilke er de romersk-katolske sakramentene?
1 Hvem er helgenene?

Kontinuitet og forandring i kristendommens historie

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 03.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne oppgaven skrives ikke utfylle, bare listes opp noen få punkter. Ikke nyttig å laste ned.
 • 12.12.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  holder ikke mål i forhold til overskriften. Trodde dette skulle være litt mer utfyllende.
 • 11.01.2016
  hehehehheehhehehhe enjfenjnfje
 • 04.12.2014
  Den var fiiiiiiiiiiiiiiiiin den