Konkurrentanalyse Toro

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 5
 • 15
 • 4703
 • PDF

Situasjonsanalyse: Konkurrentanalyse Toro

Konkurrentanalyse av Toro i forhold til Fjordland.

Innhold

Situasjonsanalyse Fjordland: 2
(1) Bakgrunnsinformasjon: 2
(2) Situasjonsanalyse: 2
Interne arbeidsbetingelser: 2
Eksterne arbeidsbetingelser: 5
(3) Konkurrentanalyse: TORO 7
(4) SWOT-analyse: Fjordland 11
(5) Videre fremdrift: 12
Kildeliste: 13

Utdrag

(1) Bakgrunnsinformasjon:

Visjon: Vi går nye veier for å forenkle hverdagen.
Forretningside: Fjordland utvikler og foredler idéer basert hovedsakelig på våre eieres råvarer, samt fra fisk eller skalldyr. Vi skal tilfredsstille forbrukerens behov om forenkling uten at det går på bekostning av smak og kvalitet.
Fjordland har laget ferdige og velsmakende middagsløsninger for forbrukeren. Produktene i Fjordland-familien er enkle og raske å tilberede, slik at brukeren kan nyte en velsmakende middag, også i en travel hverdag. Fjordland har et bredt sortiment som bør tilfredsstille de fleste.
(2) Situasjonsanalyse:

Arbeidsbetingelsene er de forutsetningene bedriften arbeider under. Noen betingelser kan bedriften påvirke selv, mens andre er utenfor bedriftens kontroll. Vi kan dele arbeidsbetingelsene inn i følgende to hovedtyper:
- Interne arbeidsbetingelser
- Eksterne arbeidsbetingelser
Interne arbeidsbetingelser:
Personal og ledelse:
Personalet er bedriftens viktigste ressurs. Hvis bedriften skal opprettholde sitt salg, da i forhold til sine konkurrenter må de ansatte ha kunnskap, kompetanse, kreativitet og evner til å produsere gode tjenester for å stå i mot konkurrentene. Personalet er det vi kaller humankapital, altså en verdi som kan måles i kroner og ører. Det er 71 registrerte ansatte i fjordland og hovedkontoret deres er i Oslo. Fjordkjøkken står for produksjonen av varene til... Kjøp tilgang for å lese mer

Konkurrentanalyse Toro

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 27.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  lgujhfvuygfvpøiugvpy pui åuioh åiouh åoæih
 • 23.09.2013
  en veldig bra analyse som var til stor hjelp.
 • 13.05.2016
  braaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 16.10.2014
  Supert! veldig bra!!