Konfliktlinjer mellom de norske partiene

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Konfliktlinjer mellom de norske partiene

Hva en konfliktlinje er, 3 konfliktlinjer mellom partier, egne meninger og konsekvenser

Utdrag

Politikk handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn, ved bruk av makt. Denne makten blir som regel styrt gjennom en politisk styresmakt. En politisk styresmakt er et parti eller en regjering som kan vedta og håndheve lover i et gitt avgrenset område.
En politisk ideologi er et helhetlig tankesett av politiske teorier om hvordan samfunnet bør styres. Spørsmål om hvordan samfunnet bør styres, går ut ifra noen få grunnleggende ideer og det må finnes en logisk sammenheng mellom disse. De fleste ideologier prøver å gi svar på sentrale spørsmål om hvordan samfunnet er og bør være, og hvilke politiske virkemidler man må bruke for å endre samfunnet etter ideologien.
I form av en politisk ideologi har vi mange forskjellige partier som stiller til valg med sine teorier om hvordan samfunnet bør styres. De største norske partiene i dag er (fra venstre siden) Rødt, Sosialistisk Venstreparti (SV), Arbeiderpartiet (DNA/AP), Senterpartiet (SP), her går det et skille mellom offentlig/ privat, Venstre (V), Kristelig Folkeparti (KrF), Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). Vi skiller mellom partiene på venstre- og høyresiden i norsk politikk. Venstresiden legger vekt på at staten bør ha den overordnede styringen med økonomien i samfunnet, velferdsstaten skal være et offentlig ansvar og blandingsøkonomi. Høyresiden har tradisjonelt lagt vekt på individets frihet og vern av det nåværende samfunn, privat initiativ i økonomien og vern av den private eiendomsretten og markedsøkonomi... Kjøp tilgang for å lese mer

Konfliktlinjer mellom de norske partiene

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 21.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Synes dette var en fin oppgave. Lett og lese, og oversiktlig!
 • 24.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  kjempe bra skrevet, anbefaler til alle å ta en titt :)
 • 01.06.2016
  tuseeeeeeen takkkkkk for hjelpennnn
 • 11.02.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Wow sykt til hjelp i politikken! Takk skal du ha.