Konflikt oppgave om Kashmir

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Konflikt oppgave om Kashmir

En oppgave om forholdene i Kashmir idag. Her kan du lese om bakgrunnen for Kashmir-konflikten i forhold til splittelsen mellom India og Pakistan og situasjonen i området i dag.

Lærers kommentar

En bra oppgave, trenger litt mer drøfting

Elevens kommentar

Bakgrunnen er god, drøftingen kan forbedres

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg ta for meg "Kashmir-Konflikten," som har pågått siden 1947 da pakistan ble et selvstendig land. Konflikten gr ut på hvilket land som skal ha makten over den nordlige delen av Kashmir. Opprinelig ligger Kashmir innenfor Indias geografiske linjer, men siden Kashmir er en muslimsk stat, ønsker befolkningen og slutte seg til pakistan fremfor india. Da Storbritania (som hadde kolonisert India og Pakistan) "av-koloniserte" området bestemte de også at Kashmir skulle deles i to. Ideen var at det området der det var et flertall av Muslimer skulle tilhøre Pakistan, mens det området der flertallet av befolkningen var hinduister skulle falle tilbake til India. Delingen kom som et resultat av blodige sammenstøt mellom de to befolkningsgruppene, og man trodde at de to landene ville akseptere delingen. Det er en liten del av befolkningen som vil danne en egen selvstendig stat. Dette fornektes avbegge partene. Begge av landene er interesserte i Kashmir, og grunnen til det er fordi Kashmir er rikt på naturressurser som korn, mais, bomull, frukt og te... Kjøp tilgang for å lese mer

Konflikt oppgave om Kashmir

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 26.04.2012
    Skrevet av Elev på Vg3
    sdgghhhhhhhhxgfhdfghfhfh