Kompetansemål til kap. om sosialisering

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1033
 • Word2007

Sammendrag: Kompetansemål til kap. om sosialisering

Oppgaven besvarer kompetansemålene som tilhører til kapittelet om sosialisering, sosial atferd med mer. Oppgaven er detaljert og nøye utført.

Individ, kultur og samfunn.

Innhold

1. definer sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenligne sosialiseringen i ulike kulturer (13-26)

- Sosialisering
o Forventninger og normer og verdier
o Formelle/uformelle normer
o Internaliserte normer
o Harmonimodell og konfliktmodell
o Ulike sosialiseringsaktører
o Upersonlig/ personlig
o Primær/sekundær sos.
o Formell/ uformell sos.
o Funksjonstapping (familien mindre betydning enn tidligere?)
o Formelle/ uformelle sanskjner
o Sosiale roller – tildelte og ervervede roller
o Rollekonflikt
o Kjønnsroller
Sosialisering
- prosessen der individet lærer seg normer, verdier, kunnskaper og ferdigheter som blir sett på som nødvendig for at det skal kunne leve i fellesskapet, og for at fellesskapet skal bestå.

Kompetansemål til kap. om sosialisering

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 28.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Ingen klar definisjon på begrepene? Det var bare ramset opp en haug med begreper.
 • 24.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  savner nr 6. ingen diskusjon for tiltak til økt elevmedvirkning som jeg kan finne
 • 18.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  synes ikke det var bra nok
 • 04.04.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Tusen takk for det! Fikk masse hjelp.