Kommunismen vs nazismen

Se flere anmeldelser 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 (9 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg3

Fag

Historie

Karakter

5

Antall sider

6

Antall ord

2368

Filformat

PDF

Kommunismen vs nazismen

Hvilken ideologi er verst av kommunismen eller nazismen? I denne oppgaven blir idelogiene sammenlignet og vurdert i forhold til hverandre.

"Både kommunismen og nazismen er store ideologier som har vokst frem i nyere tid. Vi skal i denne teksten ta en nærmere titt på kommunismen og nazismen som ideologier samt drøfte om ”kommunismen er like ille som nazismen”.
En slik vurdering må nødvendigvis bli svært subjektiv og avhengig av hvilke kriteria vi legger til grunn og hvordan vi prioriterer. Et naturlig tungtveiende kriterium er selvsagt ”hvor mange liv som er gått tapt, direkte og indirekte, på grunn av ideologien”. Et annet kan være ”hvilke sosiale og økonomiske konsekvenser ideologien har hatt”. Men fortsatt står vi igjen med spørsmålet om hva alternativet ville vært, og det kan vi ikke svare på. For eksempel kan det tenkes at utviklingen av respektive ideologier hindret utviklingen av andre (og verre?) ideologier. Og det kan tenkes at forbedring av landets økonomi hindret potensielle sultkatastrofer. Noe fasitsvar på hva som er verst, finnes ikke."

Utdrag
Pest og Kolera?

Både kommunismen og nazismen er store ideologier som har vokst frem i nyere tid. Vi skal i denne teksten ta en nærmere titt på kommunismen og nazismen som ideologier samt drøfte om ”kommunismen er like ille som nazismen”.

En slik vurdering må nødvendigvis bli svært subjektiv og avhengig av hvilke kriteria vi legger til grunn og hvordan vi prioriterer. Et naturlig tungtveiende kriterium er selvsagt ”hvor mange liv som er gått tapt, direkte og indirekte, på grunn av ideologien”. Et annet kan være ”hvilke sosiale og økonomiske konsekvenser ideologien har hatt”... [Les mer nå]