Kommunismen - bra eller dårlig for befolkningen?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Historie
 • 6
 • 5
 • 2073
 • PDF

Kommunismen - bra eller dårlig for befolkningen?

Oppgaven besvarer på om kommunismen var bra eller dårlig for befolkningen. På den ene siden dro det totalitære regimet Sovjet opp fra bondesamfunnet og inn i industrialiseringen, fler fikk arbeid, mer velferd. Dette gikk på bekostning av massedrap, fengslinger, sultkatastrofer og på bekostning av friheten.

Utdrag

Det er så godt som ingen andre ideologier som har påvirket et samfunn mer enn hva Kommunismen gjorde fra 1917 til 1990. Fra å være et fattig bondesamfunn med politiske uroligheter og dårlig styre, til å bli et rikfoldig
industrisamfunn med tanke på økonomi, kultur, arbeid og utdanning på få
år, er bare noe av virkningene til Kommunismen. Hele 1/3 av befolkningen i
verden var under et Kommunistisk styre på det største. Bak fasaden lurte
derimot en helt annen virkelighet enn det Kommunistiske propeganda
fortalte. Hvilke betydning hadde Kommunismen for det Sovjetiske folk? Det
er dèt jeg skal finne ut i dag, og prøve å drøfte om Kommunismen var bra
for mennesket og samfunnsutviklingen. I tillegg skal jeg si litt om likheter og forskjeller mellom Kommunisme og Nazisme. Jeg har valgt å avgrense meg til Kommunismen i Sovjetunionen og fokusere mest på Josef Stalin, hans terrorvelde og kollektiviseringen.Først tar jeg med hvordan styret var før for å forstå hvorfor Russland trengte ny leder, deretter forteller jeg betydnignen av Kommunismenog til sist skal jeg snakke om Nazismen kontra Kommunismen.

Kommunisme er en ideologi som spredte seg utover østlige deler av verden på 1900-tallet. En ideologi er “system av ideer som mange mennesker legger til grunn for sin
samfunnsoppfatning, og som de vil handle i samsvar med” definert av Thor Inge... Kjøp tilgang for å lese mer

Kommunismen - bra eller dårlig for befolkningen?

[11]
Brukernes anmeldelser
 • 10.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne oppgaven var veldig bra, ryddig og fin!
 • 22.05.2011
  God stil. God innledning og kildebruk. Men ikke så mange negative sider? Men alt i alt bra oppgave!
 • 26.03.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  relevant til en oppgave jeg holder på med :) thanks!
 • 29.04.2014
  veeeldig braaaaaaaaaa