Kommunikasjon via internett

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Norsk
  • 5
  • 2
  • 824
  • PDF

Artikkel: Kommunikasjon via internett

Oppgaven besvarer fordeler og ulemper ved Internett som kommunikasjon.

Lærers kommentar

Artikkelen er god, reflektert og poengtert. Språket er også godt. Språket og grammatikken kan bli enda bedre.

Utdrag

Internett kom for fult etter lanseringen av World Wide Web i 1991. I 1995 var det allereie ca. 30 millionar brukarar på verdsbasis og sidan har dette berre auka. Internettet har opna dører til kommunikasjon på eit nytt nivå. Vi kan lese nyheiter, sjå filmar, lese naboen sin blogg og prate med omtrent kven vi vil. Sistnemnde har opna for endelause diskusjonar, om dette er ei positiv utvikling for kommunikasjon og mennesket sine sosiale ferdigheter, eller om det er ein nytt mørkt stad der anonymiteten forenklar blant anna mobbing og seksuell trakassering.

Det finst mange fordela for ungdomar ved å bruke mykje tid på å kommunisere med andre menneske via internett. For det første så er internett ein lettare og raskare kommunikasjonsform enn den gammaldagse måten der ein oppsøkjer folk for å nå fram med den bodskapen ein har. Ved bruk av internett er ein alltid tilgjengeleg så lenge ein tek i bruk apparat som er tilkopla internett. Dette gjer så det er større sjans for å få tak i folk, så difor får ein nådd fram med bodskapen sitt raskare.

Ved bruk av internett som kommunikasjon har ein høve til å kommunisere med menneske frå andre delar av verda. Sidan det finst mange sider og program på internett der ein møter andre personar som ein kan snakke med, kan du få eit større sosialt nettverk. Her kan ein til dømes treffe gamle venner som ein kan ta opp att kontakt med og komme i kontakt med nye... Kjøp tilgang for å lese mer

Kommunikasjon via internett

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.