Kommunikasjon og samhandling Oppgaver

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Kommunikasjonsanalyse: Kommunikasjon og samhandling Oppgaver

Oppgave 1.1
Hvorfor er det viktig å kommunisere på en måte som skaper trygghet og tillit? Hva kreves av deg som barne- og ungdomsarbeider for å lykkes i å nå dette målet?

Oppgave 1.2
Hva kjennetegner den gode samtalen? Hvordan vil du bruke kunnskaper om den gode samtalen til å lykkes med barnesamtaler?

Oppgave 1.3
Hvorfor er språklig kompetanse viktig for selvforståelsen til et barn og en ungdom? Hvordan vil du som barne- og ungdomsarbeider jobbe for å stimulere et barns språklige utvikling i alderen 0–6 år, 6–12 år og 12–18 år?

Lærers kommentar

Oppgave 1.1
Hvorfor er det viktig å kommunisere på en måte som skaper trygghet og tillit? Hva kreves av deg som barne- og ungdomsarbeider for å lykkes i å nå dette målet?

Jeg synes du har kommet med mange viktige punkter. Det å skape trygghet og tilit er viktig for en god kommunikasjon. Her kan man også med SENDER – BUDSKAP – MOTTAKER (Se læreboka side 9 – 11). Du har kommet litt inn på det verbale- og non verbale språket, noe som er spesielt viktig når en skal være sammen med de små barna. Godt jobbet.


Oppgave 1.2
Hva kjennetegner den gode samtalen? Hvordan vil du bruke kunnskaper om den gode samtalen til å lykkes med barnesamtaler?

Denne delen er svært sterkt og godt forklart. Du får frem sentrale elemtenter i den gode samtalen. Det å være klar over at den voksne/profesjonelle sitter i en ”makt posisjon” er viktig. Som det står i studieveiledningen: ”Gjennom dialogen utvides forståelsen for andre menneskers tanker, og du kan komme til å forstå barn og unge bedre. Du kommer med mange gode og konkrete eksempler og er bevisst mange viktige sider som en bør være bevisst på når en snakker med barn f.eks som du skriver – åpne spørsmål!


Oppgave 1.3
Hvorfor er språklig kompetanse viktig for selvforståelsen til et barn og en ungdom? Hvordan vil du som barne- og ungdomsarbeider jobbe for å stimulere et barns språklige utvikling i alderen 0–6 år, 6–12 år og 12–18 år?

Det kommer godt frem hva som kjennetegner de ulike alderstrinnene = BRA! Det er ryddig og godt forklart!


Jeg synes du har jobbet fantastisk godt med denne besvarelsen og du viser svært god forståelse.
Det du må jobbe med til neste gang er å henvise til teori og pensum underveis (slik ser leseren hva som er dine ideer, tanker og hva som er hentet fra andre) + ha med innledning, avslutning (en kort oppsummering) -derfor er karakteren 6(-). Jeg ønsker deg lykke til videre!

Håper jeg snart hører fra deg igjen!

Innhold

INNSENDINGSOPPGAVER TIL STUDIEENHET 1

Oppgave 1.1
Kilder:

Oppgave 1.2
Kilder:

Oppgave 1.3
SPRÅK
SPRÅKLIG KOMPETANSE
BETYDNINGEN AV SPRÅKLIG KOMPETANSE
BARNS SPRÅKLIGE UTVIKLIG I ALDEREN 0-6 ÅR
BARNS SPRÅKLIGE UTVIKLING 6-12 ÅR
Kilder:

Utdrag

INNSENDINGSOPPGAVER TIL STUDIEENHET 1

Oppgave 1.1
Hvorfor er det viktig å kommunisere på en måte som skaper trygghet og tillit? Hva kreves av deg som barne- og ungdomsarbeider for å lykkes i å nå dette målet?

Kommunikasjon er det som bilder oss mennesker sammen. Kommunikasjon kan være så mangt; medier som facebook og nettavis, papiravis, ukeblader, mobil, sms, brev, toneleie, berøring, ansiktsuttrykk, musikk, klesstil, kroppsspråk, blikk, lyder, tekst, video, bilder og foto osv. Kommunikasjon har ingen begrensinger. Og det er fult mulig å kommunisere med andre arter innenfor dyreverdnen. Da er kommunikasjonen non-verbal, og man forstår hverandre ut i fra kroppsspråk. Ved hjelp av kommunikasjon formidler vi til andre hvem vi selv er, hvem vi opplever den eller de andre som og hvordan vi forstår situasjonen vi befinner oss i.

Som barne- og ungdomsarbeider har jeg utfordringer når det kommer til kommunikasjon med andre mennesker:
o Jeg skal utvikle mine egne kommunikasjonsferdigheter
o Jeg skal legge til rette for samtaler som gjør den andre trygg og tillitsfull.
o Jeg skal støtte barn og ungdom i selv å utvikle kommunikasjonsferdigheter... Kjøp tilgang for å lese mer

Kommunikasjon og samhandling Oppgaver

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 05.05.2013
    Skrevet av Elev på Vg3
    bra!...............................
  • 29.05.2018
    Skrevet av Elev på Vg3
    Nyttig besvarelse