Kommunikasjon og samhandling

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Kommunikasjon og samhandling

Obligatorisk oppgave

Lærers kommentar

flott og grundig

Innhold

1 a). Bruk egne ord og forklar kommunikasjonsprosessen. Nevn ulike former for kommunikasjon.
1 b). Beskriv hvordan du kan som bua fremme trygghet og trivsel med bruk av kommunikasjon. Bruk eksempler for å vise dette.
2 a). Forklar hva sosial kompetanse er.
2 b). Hvordan kan du som BUA hjelpe barn og unge med å utvikle deres sosiale kompetanse.
3 a). Forklar med enkle ord hva språk er.
3 b). Forklar sammenhengen mellom språk og identitet.
3 c). Gjør rede for hovedtrekkene i språkutviklingen, for barn i alderen 2 – 6 år. Det som er det viktigste i denne aldersgruppen.
4 a). Forklar kort hva sosialisering handler om.
4 b). Forklar primær og sekundærsosialisering.
4 c). Forklar sosialiseringsprosessen ut fra Bronfenbrenner sin modell.

Kommunikasjon og samhandling

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 21.01.2016
    Skrevet av Elev på Vg3
    veldig veldig bra stil!