Kommunikasjon | Helsefagarbeider

Se flere anmeldelser 5 5 5 5 5 5 (7 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg3

Fag

Kommunikasjon og kultur 3

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

3

Antall ord

846

Filformat

PDF

Kommunikasjonsanalyse: Kommunikasjon | Helsefagarbeider

Oppgaven er skrevet til faget Kommunikasjon og Kultur 3 og presenterer og forklarer ulike former for kommunikasjon. Her kan du lese om ulike kommunikasjonsformer og blant annet enveiskommunikasjon, toveiskommunikasjon, verbal kommunikasjon og kommunikasjonsprosessen.

Lærers kommentar
Meget god måloppnåelse

Innhold
Hva er kommunikasjon?
Enveiskommunikasjon
Toveiskommunikasjon
Verbal kommunikasjon
Ikke verbal kommunikasjon
Dobbelkommunikasjon
Kommunikasjonsprosessen
Lytte
Å stille spørsmål
Forhold som kan påvirke kommunikasjonen

Utdrag
Definisjon: “kommunikasjon er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon mellom personer.”

1. Hva er kommunikasjon?

Bety: “ å gjøre noe felles”

Vi er alle født med evnen til å kommunisere (på en eller annen måte), og utvikler denne evnen i fellesskap med andre. Vi kommuniserer i mange situasjoner i hverdagen på ulike måter: Vi snakker, ler, gråter, klemmer hverandre, sender SMS og chatter på Internett. Kommunikasjon handler om å dele følelser, tanker og erfaringer med hverandre. Gjennom kommunikasjon kan vi lære å forstå andre mennesker... [Les mer nå]