Kloning

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 1
 • 5
 • 14
 • 3106
 • PDF

Kloning

Oppgave om kloning og hvilke muligheter som finnes innenfor dette i dag. Oppgaven tar for seg kloning av dyr, gener, celler, planter og mennesker. Avslutningsvis diskuteres kloning i forhold til etikk og mennesker.

Innhold

Hva er kloning?
Kloning av dyr
Kloning av gener
Kloning av celler
Kloning av planter
Kloning av mennesker
Etikk og mennesker
Konklusjon

Utdrag

Kloning betyr å skape mange, helt like kopier av et gen, en celle eller en organisme. Enkelt og greit kan man si at en klon er en kopi av noe. Når vi hører dette ordet klon, tenker vi som regel på kopier av mennesker eller dyr, men i virkeligheten er kloning noe helt annerledes og noe som til og med i dag blir forsket på. Kloning er ingen lett sak og ikke hvem som helst kan hoppe i havet. Fordi når man kloner tar man utgangspunktet i en enkelt celle og så dyrker man denne på kunstig vis slikt at det blir laget flere og flere nøyaktig like celler. Dette er svært vanskelig å få til og flere hundrevis av eksperimenter har blitt mislykket. Man er usikker på akkurat hvor mange men det sies at det tok flere hundre forsøk før sauen Dolly ble til. De fleste sauene som ble klonet døde rett før eller etter fødselen. Men etter at Dolly ble født, var det som et nytt håp for foskerne og de begynte å grave og grave mer dypere inn kloningens verdenen helt til de kom frem til noe svært oppsiktsvekkende. Hvorfor ikke prøve å klone et menneske? Jeg skal berøre dette emnet senere i besvarelsen, men før alt dette må vi vite alt vedrørende kloning.

Kloning kan skje på 5 ulike nivå. Jeg har valgt og dele dem inn i grupper slik at man skjønner sammenhengen bedre. De ulike nivåene av kloning er: dyr, gener, celler, planter og mennesker. Det er både forskjellige grunner og forskjellige måter kloning skjer på i disse ulike nivåene. Før jeg går inn på det er det verdt å vite at det finnes to typer kloning. Reproduktiv og terapeutisk kloning... Kjøp tilgang for å lese mer

Kloning

[19]
Brukernes anmeldelser
 • 07.04.2011
  Bra stil, mye nyttig kunnskap om genteknologi genrelt, og veldig bra med tanke på det etiske plan. Viktig å drøfte,vurdere , men ikke nødvendigvis konkludere på enten den ene siden eller den andre.
 • 17.02.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig grundig og bra skrevet oppgave, kildehenvisning kunne vært bedre, og noe kunne vært flettet mer sammen, slik at man slapp så mange underoverskrifter
 • 06.03.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  :DDDDDDD Stuck under table, step son helps out.
 • 07.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  temaet er veldig interessant, og måten den har laget på er til stor hjelp! fant det jeg trengte