Klimaendringar - Global oppvarmning

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Idrettsfag Vg2
  • Geografi
  • 5
  • 3
  • 786
  • PDF

Klimaendringar - Global oppvarmning

Kort artikkel om global oppvarming.

Utdrag

Global oppvarming er ein menneskeskapt klimaendringar som byr på store utfordringar i våre dagar, og som kjem til å skape endå større utfordringar i framtida; issmelting, auka havnivå, ekstremvær og fleire andre problem som eg kjem tilbake til lenger nede i teksten. Temperaturauka er eit komplekst problem som omfattar heile verda og som er svært vanskeleg å løyse. I fleire tusen år har jorda at eit veldig stabilt klima, og no, dersom ikkje me gjer store forandringar straks, vil drastiske klimaendringar skje fortare enn me anar.

Årsaka til at jorda har hatt eit såpass stabilt klima er drivhuseffekten. Utan den hadde det ikkje
våre mogleg å leve på planeten vår. Drivhuseffekten er kort og godt atmosfæren si evna til å sleppa inn sollys, samtidig som den held på varmen sola gjev. Det som for årsaker den globale oppvarminga er ei menneskeskapt auke i drivhuseffekten.
Heilt sidan den industrielle revolusjonens spede byrjing med James Watts dampmaskin i 1769 og fram til i dag, har menneskja slept ut meir og meir av drivhusgassen som gjer ”drivhusglaset” tjukkare. Me slepp ut karbondioksid frå industri, bilar, fly, båtar og anna... Kjøp tilgang for å lese mer

Klimaendringar - Global oppvarmning

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.