Klassisk drama VS Episk drama

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg1
  • Norsk
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 390
  • Word2007

Sammendrag: Klassisk drama VS Episk drama

Korte notater - Klassisk drama VS Episk drama

Vg1 Norsk panorama

Utdrag

Klassisk drama:
• Har tre eller fem akter. En scene= avsnitt
• Ny scene innholder noe nytt, nye momenter, nye personer, hendelser eller et vendepunkt.
• Foregår på et sted.
• Kort tidsrom
• En hovedhandling
• Stykket har en lukket slutt (en endelig løsning)
• Kantarstisk
Episk drama:
• Mer moderne enn klassisk drama.
• Inneholder noe som er litt uglemmelig. Episk er et spill og ikke virkelighet. Åpen avslutning. Episk drama avslutter med ”ingen løsning” slik at folk tenker rundt spillet når de kommer ut av en forestilling altså ”uforglemmelig” forestilling.

• Fremmedgjøringsteknikk: Det er teknikk som blir brukt for å minne teaterpublikummet på at teater er spill, ikke virkelighet.
• Fabel: Innholdet i et drama kan sammenfattes i et kort, kronologisk sammendrag, dramaets fabel.
• Intrige: I et drama finnes det mange motstridende interesser og konflikter. Disse spenningspunktene som utspiller seg mellom personene kalles intrige... Kjøp tilgang for å lese mer

Klassisk drama VS Episk drama

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.