Kjemiforsøk 2.2 og 2.3 - Grunnstoffer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi
  • 5
  • 3
  • 943
  • PDF

Rapport: Kjemiforsøk 2.2 og 2.3 - Grunnstoffer

Kjemiforsøk 2.2 og 2.3 i Kjemi 1

Hensikt: Meningen med dette forsøket er å få kunnskaper om sentrale grunnstoffer og få øvelse i å bruke periodesystemet.

Hensikt: Meningen med forsøket er å finne ut om det er magnesium eller kalsium som har størst reaksjonsevne, d.v.s. å finne ut hvilket av grunnstoffene som reagerer fortest med f.eks vann.

Innhold

Forsøk 2.2 – Vi studerer ulike grunnstoffer
Hensikt
Utstyr
Kjemikalier
Fremgangsmåte
Teori
Resultater og observasjoner:
Konklusjon
Feilkilder
Forsøk 2.3 – Reaksjonsevnen til magnesium og kalsium
Hensikt
Utstyr
Fremgangsmåte
Teori
Resultater og observasjoner:
Konklusjon
Feilkilder

Utdrag

Forsøk 2.2 – Vi studerer ulike grunnstoffer
Fremgangsmåte: Før vi startet selve forsøket, noterte vi ytre egenskaper ved alle de ulike grunnstoffene som vi skulle undersøke. Vi satte opp en lyspære med 3 ledninger, hvor 2 ledninger er koblet til et batteri. Hvert av grunnstoffene inkluderte vi i strømkretsen, i hensikt om å finne ut hvilke av grunnstoffene som ledet strøm. Til slutt undersøkte vi de ulike grunnstoffene ved hjelp av stoffkartotek og periodesystemet for å skjønne hvorfor de enkelte stoffene ledet strøm.

---

Forsøk 2.3 – Reaksjonsevnen til magnesium og kalsium
Fremgangsmåte: Vi tok to omtrent like store biter av hvert av de to stoffene magnesium og kalsiumkarbid og la de i hvert sitt reagensrør. Vi plasserte reagensrørene i et stativ og fyllte et begerglass med lunket vann med temperatur cirka lik kroppstemperaturen. Videre hellte vi vannet over i de to reagensglassene og satte på stoppeklokke for å skille mellom tiden de to stoffene brukte på å reagere. Dette gjorde vi for å senere kunne sammmenligne reaksjonshastigheten til de to stoffene... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjemiforsøk 2.2 og 2.3 - Grunnstoffer

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.