Kjemi 2 - Samling av labrapporter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • Godkjent
 • 38
 • 7076
 • PDF

Kjemi 2 - Samling av labrapporter

Samling av labrapporter i Kjemi 2.

Alkalinitet i vann
Jerninnholdet i en prøve
Elektrolyse av natriumjodid
Bufferkapasitet
Enzymet katalase
Oksidasjon av alkoholer
Påvisning av anioner
Oksidasjon av kobber
En spontan redoksreaksjon
Fellingstitrering: bestemmelse av kloridinnholdet i Farris

Lærers kommentar

Flott arbeid!

Utdrag

Bestemmelse av jerninnholdet i FeSO4 * 7 H2O
Teori
Redokstitrering mellom Fe2+ og MnO4-

FeSO4 * 7 H2O-løsningen må brukes med en gang den er laget. Hvis ikke får vi hydrolyse/utfelling av Fe(OH)2

NB! Homogen løsning
NB! Kalibrering av pipette

Vi kan også bruke redokstritrering til å påvise metaller i en legering. Da må vi først få ionene på oksidert form, f. eks ved bruk av svovelsyre.

Når vi skal tilsette H+ - ioner er det viktig at vi bruker en syre med et anion som ikke lar seg oksidere av permanganatet. Svovelsyre er derfor mer egnet enn saltsyre, der Cl--ionene langsomt oksideres til Cl2 (s).
Problemstilling
Vi skal regne ut masseprosenten til jern i prøven vår. Da regner vi ut både teoretisk og prosentvis utbytte.

Utstyr
200 mL 0.5 M H2SO4
7 g FeSO4 * 7 H2O
Tritrator, KMnO4
18 M H2SO4
Beskrivelse
Vi tok på oss verneutstyr. Frakk, hansker og briller siden vi jobber med svovelsyre.

Først måtte vi lage svovelsyreløsningen på 0.5 M, løsningen består av to løsninger som er blandet sammen.
C1 * V1 = C2 * V2

Hvor mye løsning må vi lage fra 7 g FeSO4 når vi skal lage en svovelsyreløsning med en konsentrasjon på 0.5 M?

Veier ut 7 g FeSO4 * 7 H2O i erlenmeyerkolben. Skal lage 250 mL 0.5 M H2SO4.


18 M * x = 0.5 M * 250 mL
X = (0.5 M*250 mL)/(18 M) = 6.9444 mL ≈ 7 mL  fortynner til 250 mL

... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjemi 2 - Samling av labrapporter

[18]
Brukernes anmeldelser
 • 10.11.2014
  Skrevet av Student på 1. år
  En god samling av mange rapporter. Denne kan jeg tenke meg er fin å ha for privatister, selv brukte jeg oppgaven som hjelpemiddel på skriftlig eksamen i kjemi 2 da vi ikke hadde hatt tid til å gjennomgå alle øvelsene på skolen. Den var til god hjelp!
 • 22.05.2012
  LIFE SAVER! Perfekt for Kjemi 2 privatister som ikke har hatt faget på skolen og dermed ikke har fått utført alle de aktuelle forsøkene selv. Anbefales
 • 10.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra oversikt over mange forsøk
 • 28.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra notater! Kjempe hjelp til privatister!