Forsøk 7.3 Fellesioneeffekt | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • 5
 • 8
 • 1636
 • PDF

Forsøk 7.3 Fellesioneeffekt | Rapport

Dette er en rapport fra forsøk 7.3 Fellesioneeffekt, fra læreboken "Kjemien Stemmer 1" (2007). Forsøksrapporten gir et bra overblikk over hvordan en god rapport i kjemi skal oppbygges. Forsøket beskriver fellesioneeffekt. Hensikten med dette forsøket er å vise utfelling og forstå fellesioneffekten ved bruk av følgende løsninger: Natriumsulfat, Bariumsulfat og Bariumklorid.

Problemstilling:
Illustrere fellesioneffekten ved bruk av de utleverte løsningene: natriumsulfat, bariumnitrat og bariumklorid.

Innhold

Teori
Hensikt
Problemstilling
Hypotese
Utstyr
Sikkerhet
Fremgangsmåte
Resultater og spørsmål
Konklusjon
Feilkilder
Kilder

Utdrag

TEORI:
Fellesioneffekt er løseligheten til et salt ved tilsetning av ioner som er felles med ett av ionene i saltet. Definisjonen boka gir på hva fellesioneffekt er: fellesioneffekt er at løseligheten av et salt avtar når vi tilsetter en løsning med ioner av samme slag som finnes i saltet slik at konsentrasjonen av dette fellesionet øker.

HENSIKT:
Hensikten med dette forsøket er å vise utfelling og forstå fellesioneffekten ved bruk av følgende løsninger: Natriumsulfat, Bariumsulfat og Bariumklorid.
Hensikten med forsøket var også å kunne gjøre rede for å vurdere løselighet og felling av salter i vann på grunnlag av forsøk og beregninger. Vi skulle bruke det vi hadde lært i praktiske sammenhenger og regne med den kunnskapen, og deretter finne sammenhenger og resultater. Vi skulle også lære å planlegge og gjennomfører forsøket selvstendig, samt lære å lage løsninger på egenhånd.

PROBLEMSTILLING:
Vi skal illustrere fellesioneffekten ved bruk av de utleverte løsningene natriumsulfat(Na2SO4), bariumnitrat(BaNO3) og bariumklorid(BaCl2).

HYPOTESE:
Vi tror vi vil få BaSO4, og grunnen til det er at barium (Ba2+) ikke er løselig i sulfat (SO42-), og natrium vil løse seg i nitrat mens BaSO4 ikke vil være løselig. Dette tenkte vi på bakgrunn av løselighetstabellen på side 48 i grunnboken.

USTYR FOR GRUPPEN:

* Natriumsulfat Na2SO4 (aq)
* Bariumklorid BaCl2 (aq)
* Bariumsulfat BaSO4
* Løsning av Bariumnitrat BaNO3 0,1 mol/L
* Vann
* Målesylinder (50Ml)
* Porselen beger
* 5 begerglass
* 2 dråpetellere
* Vernebriller

SIKKERHET:
* Bruk briller

FREMGANGSMÅTEN: Det første vi begynte med var å regne ut hvordan vi skulle lage en bariumnitratløsning (Ba(NO3)2). Det vi regnet ut da var hvordan vi skulle lage en bariumnitratløsning med konsentrasjonen 0,1 mol per liter (mol/L og M). Vi regnet også med at vi skulle ha et volum på 50 mL (0,050 L). Etter dette gjorde vi et teoretisk overslag på at vi skulle ha 1 liter vann til konsentrasjonen vår, som... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk 7.3 Fellesioneeffekt | Rapport

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 29.04.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra innhold, men kasnkje litt for mye? Du kunne ha skrevet litt mer konkret, slik at det var lettere å få en oversikt.
 • 20.03.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Rapporten var unødvendig lang, og mange av setningene var dårlig formulert. Utenom det, en god rapport
 • 26.02.2017
  Skrevet av Elev på Vg2
  Synes det var litt kort og mangelfull teoridel og rapporten var subjektiv. Ellers var den grei!
 • 04.08.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  ganske bra !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!