Kjønnsroller i kristendommen og islam

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • 5
 • 3
 • 1442
 • PDF

Kjønnsroller i kristendommen og islam

Oppgaven inneholder en sammenligning av kjønnsrollene i islam og kristendommen.

Lærers kommentar

Du har skrevet en flott besvarelse. Du viser god kunnskap og oversikt. Du bruker relevante tekstsitat for å underbygge påstander og du viser selvstendighet i forhold til stoffet. Fint at du nyanserer bildet. Savner noen flere tanker rundt kristendommen. Det er noen forskjeller her mellom den katolske kirke og den lutherske. Kvinner kan ikke jobbe som prest i den katolske kirke – hva begrunnes dette med? Mens den lutherske kikre tillater kvinnelige prester – fordi?

Utdrag

Islam og kristendommen er to religioner med mange likheter og forskjeller. I denne teksten skal jeg se på forskjeller og likheter når det kommer til synet på kjønn og kjønnsroller i de to religionene. Jeg har blant annet valgt å drøfte temaer som samliv, ekteskap og klesdrakt ettersom det er temaer der kjønnsroller er sentrale. For øvrig er det viktig å ha i bakhodet at en vil finne svært forskjellige fortolkninger av både skrift og praksis i begge religioner. Kjønnsroller i islam er ulik i forskjellige islamske miljøer og retninger, og ikke minst er kultur og samfunnet rundt svært viktig for hvordan en forholder seg til religionen. Kvinners rolle på landsbygda i Afghanistan er for eksempel svært ulik det en kan finne i en storby som Istanbul. Synet på kjønnsroller i kristendom og islam er derfor mer nyansert enn det som gis uttrykk for i denne teksten... Kjøp tilgang for å lese mer

Kjønnsroller i kristendommen og islam

[25]
Brukernes anmeldelser
 • 13.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Denne teksten hjelper meg til å komme i gang til eksamen! Skulle hatt med litt mer om kristendommen, men ellers bra!
 • 23.02.2014
  skam å være ugift i islam? Det er anbefalt å gifte seg i en tidlig alder. hvordan kan læreren si du viser kunnskap?
 • 14.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Til stor hjelp under eksamensforberedelsen!
 • 10.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjalp meg mye i forberedelse til eksamen.