Kjønnsroller i Islam og Kristendommen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Religion og etikk
 • 5
 • 3
 • 1027
 • PDF

Kjønnsroller i Islam og Kristendommen

Problemstilling:
Drøfte islams syn på kjønn og kjønnsroller. I svaret ditt skal du bruke begreper som definisjonsmakt og adskillelsesprinsippet. Sammenlign kort det du har funnet med kunnskap du har om syn på kjønn og kjønnsroller i kristendommen.

Lærers kommentar

Du har skrevet en god besvarelse der du både viser kunnskap om - og en nyansert drøfting av emnet. Fint at du poengterer forskjellen mellom biologisk og sosialt kjønn innledningsvis. Du bruker også relevante sitat både fra Bibelen og Koranen.
Du nevner adskillelsesprinsippet, men her virker det som du har misforstått litt. Å bruke hodeplagg er en del av atskillelsesprinsippet – som går ut på at menn og kvinner skal leve atskilt i det offentlige livet. Det innebærer bla også at menn og kvinner skal be i ulike rom i moskeen.
Fint om definisjonsmakt og forkskjellen mellom likestilling/likeverd.

Utdrag

Hva er egentlig forskjellen mellom gutt og jente? De fysiske forskjellene er klare. Da legger vi tyngdepunktet på det vi kaller biologisk kjønn. Spørsmålet om hvor viktig disse forskjellene er, kan diskuteres. Man kan også legge vekt på hvordan samfunnet forventer at vi skal være som mann eller kvinne. Dette er det vi kaller sosialt kjønn. Det er her religionene kommer inn i bildet. Religionene bidrar til å begrunne en sosial kjønnsidentitet. I denne oppgaven vil jeg fokusere på islam, men også trekke inn punkter fra kristendommen... Les mer

Kjønnsroller i Islam og Kristendommen

[40]
Brukernes anmeldelser
 • 07.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempe god oppgave. Får god bruk for denne når jeg nå har kommet opp i religon og etikk muntlig eksamen !!! bra bra bra! taaaaakk :D :D :D supert! hihi.
 • 12.06.2011
  Godt disponert og bra skrevet.
 • 10.06.2014
  lwekfmølewkfmølkfwemlkmflkemflkmflkemflkm
 • 23.02.2014
  Mye mangel på kunnskap om Islam, en uviten lærer ville gitt bra. Overalt bra skrevet.