Notater: Industriell revolusjon og Industrisamfunn

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • Ingen karakter gitt
  • 8
  • 1913
  • PDF

Sammendrag: Notater: Industriell revolusjon og Industrisamfunn

Notater fra historieboken og kapitlene: Den industrielle revolusjonen og Industrisamfunn. Oppgaven inneholder stikkord og punktvise notater om temaer som Spinning Jenny, industrialiseringsprosessen, transportrevolusjon, Adam Smith samt Parlamentarisme og Liberalisme.

Innhold

Spinning Jenny og nye vevstoler
Spinning Jenny
Forlagsvirksomheten og den nye industrien
Forutsetninger for industrialiseringen
En ny måte å tenke på
Etterspørsel etter indisk bomull
Viktige faktorer i den videre industrialiseringen
Arbeidsfordeling og transportrevolusjon
Entreprenører og entreprenørskap
Sosial forhold under den industrielle revolusjon
De sosiale sjiktene
Hvem var Adam Smith?
Parlamentarisme og demokratisk utvikling
Manchesterliberalismen, Whig og Tory
Økonomisk liberalisme og sosiallovgivning
Om liberalismen
Nye stemmerettsformer
Storbritannia som verden ledernasjon
Kildeliste

Utdrag

DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON

En introduksjon
• Definisjonen på den industrielle revolusjonen: betegnelse for en hurtig industrialisering med de derav følgende forandringer i samfunnsforholdene, særlig brukt om industrialiseringen i England på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. (Kilde: Store Norske Leksikon)
• Det er viktig å få med seg at industrialiseringen fortsatt pågår.
• Les også side 44 i Mennesker i tid 2 (historieboken vaår).

Spinning Jenny og nye vevstoler
• ”Industri” er det samme som ”fabrikkmessig serieproduksjon”.
• Moderne industrialisering startet midt på 1700-tallet. Det første som ble industrialisert var produksjon av tråd og tøy.
• Et nytt fenomen oppstod: nemlig industribedrifter. Her bodde og jobbet arbeiderne under samme tak. Der hvor det ny utviklede utstyret ble tatt i bruk, oppstod et nytt begrep: fabrikker.

Spinning Jenny
• Tidligere var tråd og tøy blitt drevet som håndverk på landsbygdene og... Kjøp tilgang for å lese mer

Notater: Industriell revolusjon og Industrisamfunn

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.