Kart, landformer og ytre krefter

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg1
  • Geografi
  • 6
  • 19
  • 2433
  • PDF

Rapport: Kart, landformer og ytre krefter

Oppgaven inneholder 7 oppgaver som handler om mange av landformenes fenomerer, hvordan U-,V- og hengedaler oppstår, tydelige forklaringer, godt detaljert, bilder til tilsvarer til kartutsnitt på arealis.no og mye mer. Dette er en veldig stor oppgave.

Geografiboken Geo.

Lærers kommentar:
Alt var veldig bra

Elevens forslag til forbedringer:
Noe kunne blitt skrevet lengre og/eller forklart bedre.

Oppgave 1 – Topografisk kart Side 3
Oppgave 2 – Dannelse av landformer Side 4-5
Oppgave 3 – Dal- og fjordlandskapet på Besseggen Side 6
Oppgave 4 – Kartutsnitt av Besseggen Side 7- 10
Oppgave 5 – Kartutsnitt av Svartdalen Side 11- 14
Oppgave 6 – Dannelsemåten til fenomener Side 15
Oppgave 7 – Reportasje Side 16-18
Kilder – Vurdering av kildebruk Side 19

Kart, landformer og ytre krefter

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.