Kapittel 8 | Kampen om godene | Notater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 12
 • 3841
 • Word2007

Sammendrag: Kapittel 8 | Kampen om godene | Notater

Her er et langt sammendrag av hele kapittel 8 - kampen om godene. Dette sammendraget skrev jeg i forkant av en muntligprøve, og det hjalp meg veldig. Det er skrevet grundig men lett forståelig.

Ulike typer goder
Godene kan fordeles etter ulike prinsipper
Kamp om godene – makten avgjør?
Hvor aktiv skal staten være?
Ideologiene: Ulike syn på hvordan makt og andre goder bør fordeles i et samfunn

Utdrag

Ulike typer goder
- Gode er noe de aller fleste av oss ønsker å oppnå eller beholde.
 Arbeid, høy inntekt, god helse, stemmerett, gode karakterer, luft, kjærlighet, rettsikkerhet, god utdanning og anseelse(respekt)
- Sosiale goder
 Rettigheter eller muligheter vi må ha for å kunne skaffe oss andre goder. Rettigheter er stemmerett, rettsikkerhet og organisasjonsfrihet, og mulighet til arbeid og utdanning. Har man stemmerett, har man mulighet til politisk innflytelse, og den med utdanning har mulighet til høy inntekt.
 De godene vi kan skaffe oss når vi benytter disse rettighetene og mulighetene.
For eksempel innflytelse i fagforeninger og politiske partier eller god utdanning, interessant arbeid, flott hus og bil.

Godene kan fordeles etter ulike prinsipper
1. Alle får like mye
 Systematisk lik fordeling.
I praksis er dette umulig, utenkelig at alle har like god helse og får like godt arbeid.
Et lite stykke videre når vi ser på muligheter og rettigheter. For eksempel alle over 18 år har stemmerett og alle har rett til minst 3 års videregående etter grunnskolen... Kjøp tilgang for å lese mer

Kapittel 8 | Kampen om godene | Notater

[20]
Brukernes anmeldelser
 • 15.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette var veldig bra skrevet. Ikke vanskelig å forstå og jeg lærte veldig mye om detta kap. ved å lese disse sidene. Jeg er glad for at jeg kan laste ned slike filer til eksamen, hadde ikke klart meg uten tror jeg. Takk!
 • 14.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig veldig bra! denne stilen hjalp meg veldig! dette er bra!
 • 24.09.2014
  jjj hbhbbbbh hbhhbhhhh
 • 26.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig bra sammendrag.