Kapittel 7: Buddhismen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 8. klasse
  • Samfunnsfag
  • 4
  • 9
  • 3521
  • PDF

Kapittel 7: Buddhismen

SAMMENDRAG av kapittel 7 om Buddhismen.


Buddhismens dimensjoner
Livet som munker og nonner
De ti løftene
Forholdet mellom lekfolk og munker og nonner
Buddhas lære
Sannheten om utilfredsheten
Sannheten om utilfredshetens opphav
Sannheten om utilfredshetens opphør
Sannheten om den åttedelte veien
Virkelighetsforståelse
Gjenfødsel og karma
Hva er et menneske?
Buddhas liv
Buddhas fødsel
De fire tegnene og oppbruddet fra hjemmet

Kapittel 7: Buddhismen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.