Kapittel 6: Styreformer i Europa

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 9
 • 3700
 • PDF

Sammendrag: Kapittel 6: Styreformer i Europa

Dokumentet inneholder et sammendrag fra hele Kapittel 6: Styreformer i Europa i boka "Historie VG2". Omfattende og oppklarende stikkord, som fremstiller kvintessensen av dette kapittelet.

Innhold

1500-tallet
Italia – bystatene
Venezia
Humanisme
Renessanse
Gjør rede for årsaker til reformasjonen og konsekvensene av den
Gjør rede for årsakene til 30årskrigen og konsekvensene for maktforholdene i Europa
England – Strid om styreformer
Filosofer for og mot enevelde
Borgerkrigen i England
The Glorious Revlution og Bill of Rights
Det osmanske riket
Russland – tsarveldet
Østerrike og Preussen
Frankrike under Ludvig 14.
Ludvig 14. - Solkongen i Versailles
Kongelig enevelde i Danmark-Norge, 1660
Sverige blir stormakt i Norden
Statskuppet i 1660
Den dansk-norske enevoldsstaten

Utdrag

• 1400-tallet: Europeerne dro på sjøferder og erobringstokter --> Europa ble dominerende
• Styremåtene i Europa var forskjellige – del i forskjellige fyrstedømmer, riker og stater
• Religiøse splittelser
▪ Romersk katolisisme - vest
▪ Gresk-ortodokse i øst
• Fikk problemer med osmanerne (muslimske tyrkere)
• Erobret viktige holdepunkter... Kjøp tilgang for å lese mer

Kapittel 6: Styreformer i Europa

[22]
Brukernes anmeldelser
 • 04.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  Jeg kan allerede se 6'eren komme dalende !! ;)
 • 05.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Godt sammendrag, fikk med det mest relevante !
 • 03.10.2016
  Denne hjalp meg veldig mye før prøve! Tusen takk
 • 28.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Peerf til tuseeen, takktakktakk