Kapittel 5 (Sammendrag) - Kjemien Stemmer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • Ingen karakter gitt
  • 2
  • 547
  • Word2007

Kapittel 5 (Sammendrag) - Kjemien Stemmer

Sammendrag av kapittel 5 (Stoffer reagerer) fra boka Kjemien Stemmer.

Kjemien Stemmer

Utdrag

Kapittel 5,1 – Kjemiske reaksjoner
• I kjemiske reaksjoner blir det dannet nye stoffer. De stoffene vi begynner med, kaller vi utgangsstoffer eller reaktanter. De stoffene som blir dannet i en kjemisk reaksjon kalles produkter:
Utgangsstoffer (reaktanter)  produkter

• En kjemisk reaksjon på makronivå er en stoffendring som vi kan observere. Fra ett eller flere stoffer blir det dannet ett eller flere andre stoffer. Noen typiske kjennetegn på kjemiske reaksjoner på makronivå er: fargeforandring, energiforandring, gassutvikling og utfelling.

• En kjemisk reaksjon på mikronivå er en stoffendring der sterke bindinger i utgangsstoffene blir brutt, og der det samtidig blir dannet nye, sterke bindinger i produktene... Kjøp tilgang for å lese mer

Kapittel 5 (Sammendrag) - Kjemien Stemmer

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 23.11.2016
    Oversiktlig og ryddig