Kapittel 4 | Ytre krefter og landformer | Oppgaver

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Geografi
 • 5
 • 7
 • 2178
 • PDF

Oppgaver fra læreboka: Kapittel 4 | Ytre krefter og landformer | Oppgaver

Inneholder en oppgave om landformer, istid og tilslutt en oppgave hvor du skulle være en journalist og skrive om en hendelse.

Oppgave 1a (breer og elver) og 1b (Vestlandet).
Oppgave 2.
Oppgave 3. "DRAMATISK SKRED PÅ ÅKERNESET I NATT"

Utdrag

Oppgave 1.
a. Breer dannes ved at det kommer mer snø om vinteren enn det smelter om sommeren, snøen blir gradvis til is, når dette gjentas år etter år, vokser breen. Nå skal jeg fortelle hvordan en isbre fungerer, og hvilke enorme krefter en bre har.

En bre er levende og dermed i bevegelse hele tiden, men i forskjellig grad i forhold til hvor den ligger og hvor stor den er. I Norge regnes en hastighet på 10 – 20 cm per døgn som vanlig. Bevegelsen til en bre fører til erosjon, vi sier at breen eroderer. Først skjer det en frostforvitring, på bunn av breen er temperaturen rundt frysepunktet og da vil det komme vann fra breen som trenger inn i sprekker i fjellet under breen, og når vannet igjen fryser, sprenges det løs steiner i forksjellig størrelse, dette kalles frostforvitring. Breen plukker opp steinene ved at de fryser fast i breen. Når breen er i bevegelse vil steinene og sanden på breens underside skure fjelloverflaten som et sandpapir og det lages synlige skuringsstriper. Breens løsmasse kalles morene, løsmassene som blir liggende som et lag på berggrunnen etter en bre har smeltet kalles bunnmorene, og visst en bre fortsetter å vokse, tar den med seg bunnmorenen igjen og... Kjøp tilgang for å lese mer

Kapittel 4 | Ytre krefter og landformer | Oppgaver

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 27.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  Bra skrevet :-) Jeg synes at det blir sagt alt som er verdt å bli sagt. Jeg fikk mye god inspirasjon
 • 20.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra stil! Gjort nøyaktig og alt er veldig godt formulert.
 • 18.04.2013
  Skrevet av Elev i 9. klasse
  takk for super hjelp i dag