Kapittel 4 - Landformene

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • Ingen karakter gitt
 • 6
 • 1610
 • Word2003

Sammendrag: Kapittel 4 - Landformene

Oppgaven inneholder notater til og sammendrag av kapittel 4 "Landformene" i læreboken Terra Nova. Sammendraget er delt inn i underenmer og oppsummerer viktige læremål fra Geografi på vg1.

Terra nova Vg1

Innhold

De eldste landformene
Istider og isbreer
Årsaker til istider
Isbreer
Breerosjon
Farlige breer:
Landformer dannet av isbreer
Alpinlandskap:
Fjord- og dallandskap:
Innlandsisen smelter bort
Leirbakkelandskapet
Leirskred

Utdrag

Berggrunnen er mye eldre enn landformene. Landformer som daler, vidder og fjorder er dannet i løpet av nytiden og er ikke mer enn 2 – 3 millioner år gamle.
Landformene er først og fremst dannet av de ytre kreftene (isbreer og elver)

I jordens mellomtid og nytid for flere titallsmillioner år siden, var klimaet mye varmere enn det er i dag. I et slikt klima er den kjemiske forvitringen sterk.
kjemisk forvitring = når regnvannet løser opp mineralene i bergartene. Forvitringen kan trekke dypt ned i berggrunnen over store områder og gi store mengder løs masser. Disse løs massene blir deretter skylt bort av for eksempel regnet og avsatt et annet sted hvor de blir herdet til nye bergarter.

For ca 65 millioner år siden, ved inngangen til nytiden, var ekstremt store deler av den skandinaviske halvøyen slitt ned til et bølgende slettelandskap på høyde med havet. Fjellkjeden som ble dannet da Baltica og Laurentia kolliderte var borte.

I begynnelsen av Tertiær (ca 50 millioner år siden), sprakk jordskorpen opp og Laurentia og Baltica skilte lag atter en gang. I havet mellom dem ble det dannet en midthavsrygg og Nord-Atlanteren åpnet seg... Kjøp tilgang for å lese mer

Kapittel 4 - Landformene

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 01.02.2014
  Et helt ok sammendrag. Hjalp meg for øving til prøving, og for å se kapittel 4 om landskap som en helhet!
 • 24.05.2014
  oidfznøklxcv mtjhpisdbc vmkl,. tospjdfzxcvmkl,.
 • 24.03.2014
  Meget bra! Hjalp meg masse til øvingen.
 • 12.02.2014
  Meget bra skrevet!!!!