Kapittel 12 Sosiale problemer

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 1710
 • PDF

Sammendrag: Kapittel 12 Sosiale problemer

Dette er et sammendrag av kapittel 12 Sosiale problemer – årsaksteorier og forebygging i sosialkunnskap, som kan være kjekt å lese på, om man skal ha prøve i dette faget.

Individorienterte årsaksteorier
Psykoanalytisk teori
Systemorienterte teorier
Funksjonalismen:
Regulering og sosiale nettverk:
Økonomiske og teknologiske drivkrefter:
Virkninger av rasjonalisering og strukturendringer:
Forebygging av sosiale problemer:
Ukjente og uhåndterlige årsaker:
Hvilke samfunnstilstander er uønsket?
Politiske prioriteringer:

Utdrag

- Sosiale problemer kan være at en har vanskeligheter for å omgås andre mennesker
- Man føler seg utilpass og usikker i samvær med andre mennesker, og noen som har sosial angst kan velge å isolere seg
- Mange isolerer seg, og ser på tv i stedet for å være i samvær med andre mennesker, naboer, venner og familiemedlemmer
- Uønsket tilstand = tilstanden oppfattes altså som negativ eller uheldig. Det er et misforhold mellom hvordan situasjonen er, og hvordan den bør være
- Abraham Maslow var en amerikansk psykolog som mente at vi mennesker har fem typer behov som kan plasseres på nivåer i en pyramide.
- Fysiologiske behovene: de må oppfylles om en skal opprettholde livet. Det dreier seg om behov for mat, drikke, oksygen, søvn og beskyttelse mot for høye og lave temperaturer
- Behov for trygghet: Behov for stabilitet, sikkerhet, beskyttelse og frihet fra frykt og angst
- Behov for kjærlighet og fellesskap: Kontakt, intimitet, kjærlighet, fellesskap med andre mennesker og sosial og geografisk tilhørighet
- Behov for anerkjennelse og positiv selvoppfatning: Behov for selvrespekt, positiv selvoppfatning og anerkjennelse fra andre.
- Behov for selvrealisering: Man ønsker å utnytte våre forutsetninger og anlegg. Vi ønsker å gjøre noe vi passer til, og bruke evner, kunnskaper og kreativitet fullt ut... Kjøp tilgang for å lese mer

Kapittel 12 Sosiale problemer

[16]
Brukernes anmeldelser
 • 04.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Et sammendrag jeg kommer til å få bruk for til eksamen! Bedre oversiktlig enn læreboka fordi den er rett på sak.
 • 19.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  utrolig bra skrevet :) flotte punkter å ha med til prøver! Dette gjør alt utrolig mye lettere.
 • 08.02.2017
  Skrevet av Elev på Vg2
  ikke til mye hjelp. bare enkelte stikkord
 • 20.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  takk bra…………………………...