Kapittel 1 - Sosiologi | Individ og fellesskap

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Godkjent
 • 3
 • 886
 • Word2007

Sammendrag: Kapittel 1 - Sosiologi | Individ og fellesskap

Dette dokumentet inneholder definisjoner og begrepsforklaringer til sentrale temaer og begreper i faget sosiologi. Begrepene tilhører kapittel 1 - Sosiologi og omhandler sosialiseringsprosessen.

Bok: Individ og fellesskap av Rune Henningsen, Karl-Eirik Kval og Egil Andresen.

Elevens kommentar

Begrepene er skrevet slik som boka. Det er viktig i dette faget å ha like beskrivelser. Noen eksempler forekommer.

Utdrag

Sosialiseringen = prosessen der vi får forståelse for, kunnskap om og oppdragelse til normene i samfunnet (normer/verdier, kunnskaper, ferdigheter)
Skjer i form av tilpassing og selvstendiggjøring

Primærsosialisering = den sosialiseringa der vi tilegner oss normene i de nærmeste sosiale systemene (primærgruppene).
Eksempel: Familien er en sentral gruppe. Normer, verdier, kultur og morsmål.

Sekundærsosialisering =den sosialiseringa der vi tilegner oss normene vi vil møte i samfunnet utenfor primærgruppene (altså i sekundærgruppene)
vektlegging av kunnskap og ferdigheter, videreføring av primær.
nteressebaserte (Idrett) og Pos. Og Neg. Referansegruppe (Kjendis etc.)... Kjøp tilgang for å lese mer

Kapittel 1 - Sosiologi | Individ og fellesskap

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 22.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  En fin begrepsliste til kapittel 1. Bra struktur.