Kapitell 7 - Produksjon og arbeid | Menneske og samfunn

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1013
 • PDF

Kapitell 7 - Produksjon og arbeid | Menneske og samfunn

Dette er generelt om kapitell 7 - produksjon og arbeid i boken Menneske og samfunn.

Vi skal kunne:
• Sammenligne produksjon i ulike kulturer og tidsepoker
• Diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov
• Gjøre rede for organisasjonsteorier og bruke teoriene til å vurdere kjennetegn ved et godt arbeidsmiljø
• Gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn
• Forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv

Utdrag

Samfunn og produksjon
Det er to generelle trekk som preger utviklingen av ulike samfunnsformer, spesialisering og ulikhet. Gjennom historien skiller vi mellom jeger-og sankersamfunn, hortikulturelle samfunn, jordbrukssamfunn, industrisamfunn og det vi ofte i dag kaller det postindustrielle samfunn. I vår del av verden er det økonomiske systemet ofte organisert innenfor det kapitalistiske system. I dag er det store endringer i arbeids- og produksjonslivet og nye yrker og arbeidsmåter vokser fram. I 2000 var verdenshandelen 20 ganger større enn i i 1960.
Den globale økonomien i dag har blant annet som følger at verden er mye mer knyttet sammen, samtidig som mange arbeidere i fattige land arbeider lange dager for liten betaling

Mennesker i arbeid
Mange mener arbeid er menneskets viktigste aktivitet. Marx mente arbeidet skulle være et sted der arbeideren var aktivt skapende og kunne realisere seg selv. Moderne arbeidsliv er preget av en stor grad av spesialisering og det er kommet mange nye yrker. Organiseringen av arbeidet er viktig i forhold til økt produktivitet. Former for organisering er scientific-management teorien, human-... Kjøp tilgang for å lese mer

Kapitell 7 - Produksjon og arbeid | Menneske og samfunn

[24]
Brukernes anmeldelser
 • 11.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempe bra skrevet, tok med masse! men sunn at ikke alle målene var med. men forstod godt det som var skrevet og forstod alt.
 • 09.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  helt ok, jeg mener at den kanskje var litt kort, men ellers så var det mye nyttig fakta som stod der :)
 • 13.05.2016
  wowowoowowowowowoowwo
 • 15.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  ganske greit skrevet !