Kapitalistiske samfunn - Kap 13. og 20 i Portal

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Musikk, dans og drama Vg2
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1148
 • Word2007

Sammendrag: Kapitalistiske samfunn - Kap 13. og 20 i Portal

Inneholder sammendrag til prøve i kapittel 13 og 20 i Eldre Historie. Temaet er: kapitalistiske samfunn. Dokumentet er skrevet i stikkordsform.

Portal, Eldre historie.

Innhold

HISTORIE, KAPITTEL 13 OG 20 – KAPITALISTISKE SAMFUNN
MIDDELALDER (FØRST):
HANDELSKAPITALISTISKE FASEN (DERETTER)
NORDMENN MØTER DEN TIDLIGE KAPITALISMEN
BYUTVIKLING FRA 1500 – 1800 TALLET

Utdrag

HISTORIE, KAPITTEL 13 OG 20 – KAPITALISTISKE SAMFUNN
Kapitalisme = private folk driver all form for industri i et samfunn
¤ Bytte – én vare mot en annen
¤ Administrativ – konge eller stat har monopol på en vare (salt og jern tidligere, nå – olje)
¤ Fri – drevet av private handelsfolk: PRODUSENT -> DISTRIBUENT (HANDELSMANN) -> KJØPER

Fattige og rike kjøpmenn – handelsmenn
Långivere: låner til handelsmenn
Fordel med handel: stor utbytte og rikdom Ulempe: Risikofylt: plyndring, røveri og skipsforlisning
Mynt-enheten kommer -> enklere handel og innvestering
- Sett på som en revolusjon og folk kunne bli uendelig rike, ikke kun investering i kuer og koner
Syn på handelsfolk: Skeptisk: Spionasje, propaganda for religion, lavest på rangstigen
Likevel var konge og adel avhengig av dem for å få tilgang på luksusvarene (krydder og silke)
Flere handelsfolk gjemte derfor rikdommen sin... Kjøp tilgang for å lese mer

Kapitalistiske samfunn - Kap 13. og 20 i Portal

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 30.04.2013
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  THaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanks :)
 • 14.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fint sammendrag som hjelper godt!