Kap. 8 Inflasjon og pengepolitikk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Samfunnsøkonomi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 1471
 • Word2007

Sammendrag: Kap. 8 Inflasjon og pengepolitikk

Notater til kap. 8 fra boka Samfunnsøkonomi VG2

Utdrag

8 Inflasjon og pengepolitikk
Måling av utviklingen i prisnivået
Prisindekser er tall som er sammensatt av prisene på en rekke varer og tjenester. Statistisk sentralbyrå utarbeider konsumprisindeksen (KPI). Den offentliggjøres hver måned gjennom mediene. Konsumprisindeksen er et tall som skal fortelle oss om prisutviklingen på de varene og tjenestene som er typiske i norske husholdninger.

Når Statistisk sentralbyrå skal utarbeide KPI, må de finne fram til det utvalget av varer og tjenester husholdninger bruker. De må også finne ut hvor mye husholdningene bruker av de forskjellige varene og tjenestene.

Forbrukerundersøkelsen
Grunnlaget for å bestemme sammensetningen av husholdningenes kjøpevaner er forbruksundersøkelsen, som Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år. De finner her fram til 2200 husholdninger, som svarer så nøyaktig som mulig til alle husholdningene i landet. Utvalget er da representativt med hensyn til alder på husholdningenes medlemmer, sosiale lag og geografiske områder. Hver enkelt husholdning fører en helt nøyaktig overskikt over utgiftene sine over en viss periode. For at en skal få med sesongbetonte endringer i konsumet, deles utvalget opp slik at alle mpneder blir dekket.
... Kjøp tilgang for å lese mer

Kap. 8 Inflasjon og pengepolitikk

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 25.05.2014
  Bra om inflasjon. Greit å lese om man er usikker rundt inflasjon
 • 04.12.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Grei, gir masse informasjon vedrørende inflasjon
 • 30.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Var stort hjelp til pugge lettere.
 • 30.10.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  3456yu76yt54r5ty6ui8uy6tr45tuyhtr43e